Helsinki jakaa kokemuksiaan YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisessa foorumissa

Helsinki osallistuu tällä viikolla YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittiseen foorumiin. Helsinki kertoo kokemuksiaan kestävän kehityksen paikallisesta toimeenpanosta ja toimeenpanoraportoinninmerkityksestä  sekä paikallisen reagoinnin ja palvelujen merkityksestä COVID-19-pandemian torjunnassa ja siitäpalautumisessa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Keskuspuistosta poistetaan kuoriaisten tuhoamia puita arvokuusikoiden turvaamiseksi

Kaupunki poistaa Keskuspuistosta 29.6. alkavalla viikolla noin 50 kirjanpainajakuoriaisten kuivattamaa kuusta. Pikaiset toimet ovat tarpeen, sillä arvokkaat vanhat kuusikot ovat vaarassa. Jos mitään ei tehtäisi, jatkaisivat kirjanpainakuoriaiset mitä todennäköisimmin kuusikoille tuhoisaa leviämistään.

Vuosaaressa runsaasti lahokaviosammalen elinympäristöjä, arvokkaimmat esiintymät Mustavuoressa ja Uutelassa

Helsingin kaupunki tilasi keväällä selvityksen rauhoitetusta ja erityisesti suojeltavasta lahokaviosammalesta Vuosaaren alueella. Selvityksessä kartoitettiin itiöpesäkkeiden esiintyvyyttä sekä lahokaviosammalen asuttamat lahopuut itujyväsryhmien perusteella. Vuosaaren lahokaviosammalen elinympäristöt määriteltiin noin 4 000 kasvupaikkahavaintoon perustuen.