Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka myönnettiin Palvelukeskus Helsingille ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein ja Palvelukeskus Helsinki läpäisi syyskuun lopussa järjestetyn auditoinnin ilman poikkeamia. Ekokompassi-sertifikaatti on siis Palvelukeskus Helsingin jokaisen lähes 500 toimipaikan käytössä myös tulevan kolmen vuoden ajan.


Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka myönnettiin Palvelukeskus Helsingille ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein ja Palvelukeskus Helsinki läpäisi syyskuun lopussa järjestetyn auditoinnin ilman poikkeamia. Ekokompassi-sertifikaatti on siis Palvelukeskus Helsingin jokaisen lähes 500 toimipaikan käytössä myös tulevan kolmen vuoden ajan.

Ekokompassijärjestelmä pohjautuu kymmeneen kriteeriin, joiden täyttymistä sertifikaatin saaminen edellyttää. Kriteerit pitävät sisällään muun muassa sen, että organisaatio on arvioinut toimintansa ympäristövaikutukset ja on tehnyt ohjelman niiden vähentämiseksi. Lisäksi organisaatiolla on nimetty henkilö vastaamaan ympäristöasioista ja ympäristötyötä tehdään johdonmukaisesti. Kriteerien toteutumista Palvelukeskus Helsingin toiminnassa auditointiin syyskuussa.

- Saimme kiitosta muun muassa siitä, että ympäristöasioiden käsittely on keskeinen osa arjen työtämme ja toimintamallejamme, kertoo kehityspäällikkö Elina Tarkkonen Palvelukeskus Helsingistä.

Auditoinnissa ulkopuolinen auditoija muun muassa tarkasti, että kemikaaleja käsitellään asianmukaisesti ja jätehuoltosuunnitelmat ovat kunnossa. Lisäksi johtoa ja henkilöstöä haastateltiin ympäristötavoitteista ja ympäristötyön näkymisestä arjessa.


Ekokompassin auditointia Palvelukeskus Helsingin toimipaikassa syyskuussa.

Palvelukeskus Helsinki edistää toiminnallaan kaupunkilaisten hyvinvointia muun muassa ruoka- ja siivouspalvelujen sekä hoiva-, matka- ja turvapuhelinpalveluja tuottamalla. Ekokompassi-sertifikaatin saaminen kertoo, että ympäristötyötä tehdään määrätietoisesti ja tavoitteellisesti läpi linjan.

- Käytännössä palveluntuotannon kestävyys näkyy asiakkaille esimerkiksi siinä, miten kehitämme ruokalistoja ilmastokestävämmiksi, vähennämme ruokahävikkiä ja edistämme kiertotaloutta, selventää Palvelukeskus Helsingin suunnittelija Meri Mathlin.

Suomen luonnonsuojeluliiton omistama Ekokompassi-sertifikaatti on Palvelukeskus Helsingin n. 500 toimipaikan lisäksi myönnetty Helsingin kaupunkiorganisaatiossa myös Kaupunkiympäristön toimialalle, kirjastoille, liikuntapalveluille sekä nuorisopalveluille.

Lisätietoa Ekokompassi-järjestelmästä

Palvelukeskus Helsingin ilmastotyö Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa 


Ekokompassin kymmenen kriteeriä

1. Ympäristölainsäädäntö
Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.

2. Ympäristövastaava
Organisaatiolla on nimetty yhteyshenkilö, joka on kouluttautunut tehtäväänsä.

3. Ympäristövaikutusten arviointi
Organisaatio kartoittaa avullamme ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.

4. Ympäristölupaus
Organisaatio laatii ympäristölupauksen, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

5. Sisäinen koulutus
Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

6. Jätehuoltosuunnitelma
Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.

7. Vaaralliset jätteet
Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

8. Kemikaalit
Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.

9. Ympäristöohjelma
Organisaatio laatii neuvojamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle yritysvastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.

10. Ylläpito
Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Lähde: Ekokompassi


Ajankohtaista

Nyt etsitään pyöräliikenteen talviagentteja

Pyöräiletkö läpi talven ja poljet säännöllisesti tehostetun talvihoidon reiteillä ja pä...

Sähköbussiliikenne kasvussa – latausverkostoa laajennetaan

Sähköbussien määrä kasvaa lähivuosina Helsingin seudulla nopeasti. Helsingin seudun lii...

Viisi uutta vähävaraisille tarkoitettujen maskien jakelupistettä avautumassa

Vähävaraisille kohdennettujen kasvomaskien jakelu jatkuu Helsingissä. Kankaisia maskeja...

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke on luonut töitä ja opiskeluedellytyksiä tuhansille nuorille - toimintamallit saavat jatkoa

Vuonna 2016 startannut Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke on luonut neljän uuden toi...