Helen suunnittelee Helsingin ensimmäistä geolämpölaitosta Ruskeasuolle Hakamäentien läheisyyteen. Se pyritään saamaan koe- ja tuotantokäyttöön jo ensi vuonna. Uuden teknologian testauskohteena käytetään keskisyvää lämpökaivoa. Samalla valmistellaan 3D-seismistä heijastustutkimusta ja tekoälyn käyttöä tutkimustulosten analysoinnissa.


Helen suunnittelee Helsingin ensimmäistä geolämpölaitosta Ruskeasuolle Hakamäentien läheisyyteen. Se pyritään saamaan  koe- ja tuotantokäyttöön jo ensi vuonna. Uuden teknologian testauskohteena käytetään keskisyvää lämpökaivoa. Samalla valmistellaan 3D-seismistä heijastustutkimusta ja tekoälyn käyttöä tutkimustulosten analysoinnissa. 

Ruskeasuon geolämpölaitoksessa testataan ja kehitetään poraustekniikkaa sekä teknisiä ratkaisuja. Ensimmäisen vaiheen pilottilaitoksen tuotantomäärä on noin 1,8 GWh lämpöä vuodessa, koelämpökaivon syvyys on noin 2 - 3 kilometriä.

Samalla valmistellaan 3D-seismistä heijastustutkimusta, jota ei ole aiemmin Suomessa tehty. Tutkimustulosten analysointiin hyödynnetään tekoälyä. Se on maailman mittakaavassakin vielä ainutlaatuista. Tulosten perusteella suunnitellaan uuden 4 - 7 kilometriä syvän lämpökaivon poraamista. 

Hiilineutraalia kaukolämpöä

Kivihiilen käytöstä luovutaan viimeistään vuonna 2029. Fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen on käynnissä useita selvityksiä, esimerkiksi Kilpilahden alueen prosessiteollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen pääkaupunkiseudun lämmitykseen, muut alueelliset hukkalämmöt sekä ympäristön lämmöt; geolämmön lisäksi selvitetään myös meriveden lämmön hyödyntämistä. Maalämpöpilotteja rakennetaan myös parhaillaan; uusi lämmöntuotannon malli yhdistää kauko- ja maalämmön parhaat puolet sekä optimoi niiden käyttöä. 

- Helenin tavoitteena on hiilineutraalius 2035, kivihiilestä luovumme jo aiemmin, vaiheittain. Meillä on käynnissä useita selvityksiä hiilineutraaliin energiantuotantoon, ja geoterminen lämpö on yksi hyvä vaihtoehto. Tällä pilottihankkeella ja uusilla seismisillä tutkimuksilla selvitämme mahdollisuuksia tarkemmin. Näemme valtion tukirahoituksen erityisen tärkeänä, kun etsimme ja kehitämme uusia skaalautuvia energianlähteitä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi, sanoo johtaja Timo AaltonenHelenistä.

Lisää aiheesta
Helen


Ajankohtaista

Helsingin kaupungin rakennuksille ennätyksellisen tiukka energiaohjelma

Mikä on tehokkain tapa selättää ilmastohaasteet? Entä mikä on yksittäisen ihmisen vaiku...

Helsinkiläiset kannattavat pyöräliikenteen edistämistä

Kaupungin tavoite on parantaa Helsingin pyöräilyoloja ja kannustaa pyöräilyyn ympäri vu...

Osallistu kansainvälisen vammaisten päivän aamutilaisuuteen verkossa

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään verkossa torstaina 3.12.2020 kello 9.00–10.3...

Helsingin kaupunki viestii koronaviruksesta monikielisesti

Helsingin kaupunki panostaa saavutettavaan koronavirusviestintään. Kaupungin kaikki kor...