Financial Timesin julkaisu fDi Intelligence vertailee kahden vuoden välein investointikohteiden houkuttelevuutta Euroopassa. Tänään julkaistussa tutkimuksessa Uusimaa voitti oman luokkansa taloudellisen potentiaalin kategoriassa (economic potential). Myös pääkaupunkiseutu ja sen kaupungit pärjäsivät vertailussa hyvin.

European cities and regions -tutkimus vertailee Euroopan kaupunkeja ja alueita investointien näkökulmasta. Tämän vuoden tutkimukseen dataa kerättiin 505 kohteesta kuudessa eri kategoriassa. Näitä olivat taloudellinen potentiaali (economic potential), inhimillinen pääoma ja elämäntapa (Human Capital and Lifestyle), kustannustehokkuus (cost effectiveness), yhteydet (connectivity), liiketoimintaystävällisyys (Business Friendliness) ja suorien investointien strategia (FDI Strategy). Pisteissä painotettiin eri osa-alueita sen mukaan, kuinka merkityksellistä ne olivat investointipäätösten kannalta. Vertailussa alueet jaoteltiin kokoluokkien mukaan.

“Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä pyrimme kehittämään kaupungista alustaa innovaatioille, sijoituksille ja osaajille. Helsingin erinomainen osaajatarjonta, maantieteellinen sijainti ja vahva ekosysteemi tukee yrityksiä, jotka etsivät kokeiluystävällistä, ketterää ja luottamukseen perustuvaa ympäristöä. Taloudellinen potentiaali -kategorian voittaminen todistaa, että nämä vahvuudet ovat relevantteja. Helsinki voi tarjota ulkomaisille yrityksille ainutlaatuista arvoa”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kommentoi.

Täydellinen ympäristö tuotekehitykselle ja innovaatioille

Helsinki Business Hub houkuttelee ulkomaisia investointeja pääkaupunkiseudulle ja edistää ulkomaankauppaa. Viesti ulkomaisilta yrityksiltä on selkeä: Helsingin alue tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutkimukselle, tuotekehitykselle ja
innovaatiotoiminnalle.

”Suomessa sekä yksityinen että julkinen sektori ovat hyvin tulevaisuusorientoituneita. Suomi haluaa olla innovatiivinen edelläkävijä ja ottaa oman roolinsa suurten globaalien haasteiden ratkaisijana”, Helsinki Business Hubin toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski toteaa.

Yksi hyvä esimerkki tästä on ilmastonmuutoksen torjunta. Suomen hallitus on asettanut hyvin kunnianhimoisen tavoitteen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Tässä onnistuakseen pääkaupungilla on merkittävä rooli. Helsinki onkin julkaisemassa kansainvälistä haastekilpailua kivihiilen korvaamiseksi. Kaupunki on luvannut miljoona euroa voittajaratkaisulle. Julkisen puolen toimien rinnalla, yksityinen sektori on työskennellyt jo vuosia asian ratkaisemiseksi. Tästä yksi toimi on Climate Leadership Coalition, joka kehittää yrityslähtöisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

”Helsingissä me tiedämme, että parhaimmat ja innovatiivisimmat ratkaisut syntyvät yhteistyöllä. Pääkaupunkiseutu on täydellinen paikka kehittää uusia ratkaisuja. Ei ainoastaan loistavan osaamisen, ekosysteemin ja startup-kulttuurin vuoksi. Helsinki on myös sopivakokoinen urbaani ympäristö ja osa yhteiskuntaa, joka perustuu luottamukseen. Tämä mahdollistaa erinomaiset pilotointimahdollisuudet uusille innovaatioille”, Niinikoski jatkaa.

Helsingin mahdollisuudet kiinnostavat erityisesti ulkomaisia yrityksiä ICT, terveys- ja älykkäiden ratkaisujen toimialoilla. Merkittävä osuus viime vuoden investoinneista keskittyikin juuri Smart & Clean -sektorille, joka aktiivisesti kehittää uusia ratkaisuja nykyisiin haasteisiin.

TUTKIMUKSEN SIJOITUKSET:

Uusimaa

VOITTAJA
fDi's Mid-Sized European Regions of the Future 2020/21 - Economic Potential

2. SIJA
fDi's Mid-Sized European Regions of the Future 2020/21

3. SIJA
fDi's Mid-Sized European Regions of the Future 2020/21 - Human Capital and Lifestyle
fDi's Mid-Sized European Regions of the Future 2020/21 – Connectivity
fDi's Northern European Regions of the Future 2020/21

8. SIJA
fDi's European Regions of the Future 2020/21

Pääkaupunkiseutu (Greater Helsinki)

4. SIJA
fDi's Small European Regions of the Future 2020/21 - FDI Strategy

Helsingin kaupunki

4. SIJA
fDi's Northern European Cities of the Future 2020/21

7. SIJA
fDi's Major European Cities of the Future 2020/21 - Economic Potential
fDi's Major European Cities of the Future 2020/21 – Connectivity

9. SIJA
fDi's Major European Cities of the Future 2020/21 - Human Capital and Lifestyle

10. SIJA:
fDi's Major European Cities of the Future 2020/21

13. SIJA
fDi's European Cities of the Future 2020/21

fDi Intelligence