Helsinki selvitti suomen- ja ruotsinkielisen lukio-opetuksen asiakastyytyväisyyttä verkkokyselyllä keväällä 2020. Kyselyn teemoja olivat oppimisympäristöt, opiskelu ja sen tuki, kodin ja koulun yhteistyö sekä oppilaan hyvinvointi.


Helsinki selvitti suomen- ja ruotsinkielisen lukio-opetuksen asiakastyytyväisyyttä verkkokyselyllä keväällä 2020. Kyselyn teemoja olivat oppimisympäristöt, opiskelu ja sen tuki, kodin ja koulun yhteistyö sekä oppilaan hyvinvointi. Kyselyn kohderyhminä olivat lukion toisen vuosikurssin opiskelijat ja heidän huoltajansa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1107 opiskelijaa ja 472 huoltajaa. 86 % oppilaista ja 85 % huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä myönteisen arvosanan (arvosanan 5, 6 tai 7 asteikolla 1-7).

Kyselyyn vastanneiden mukaan Helsingin kaupungin lukioista saa hyvät valmiudet tulevaisuuteen ja työelämään (myönteisiä arvioita 80 %). Positiivisina asioina tutkimuksessa nousivat myös monipuolinen kurssitarjonta, digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, turvallisuuden tunne, oikeudenmukaisuus, viihtyvyys sekä erityistehtävälukioiden kyky tukea opiskelijoiden lahjakkuutta.

Kehityskohteiksi nousivat arviointitapojen monipuolisuus ja sopivuus, vaikutusmahdollisuudet kurssien työskentely ja arviointitapoihin, oppimista edistävän palautteen saanti opettajilta sekä henkilökohtainen opinto-ohjaus.

Asiakastyytyväisyyskyselyt auttavat kehittämään kaupungin palveluita

Kokonaistyytyväisyys lukiokoulutukseen on kaiken kaikkiaan hyvällä tasolla: keskiarvot tyytyväisyydessä lukioon ja opetukseen kokonaisuudessaan ovat oppilaiden osalta 5,7 ja huoltajien 5,8 (asteikolla 1-7). 26 % oppilaista ja 33 % huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä parhaan arvosanan 7.

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla maailman toimivin kaupunki. Asukas- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyt ovat tässä työssä keskeisessä roolissa. Lukioiden asiakaskokemuskysely toteutettiin ensimmäistä kertaa tässä muodossaan, ja kyselyn sisältö suunniteltiin yhteistyössä lukioiden rehtoreiden ja opiskelijoiden kanssa.

”Hyvät tulokset asiakaskyselyssä ilahduttavat! Opiskelijoiden arvostava kohtaaminen ja osallistaminen on erittäin tärkeää. Kehitämme toimintatapojamme niin, että voimme mahdollisimman hyvin tukea opiskelijoidemme jaksamista ja hyvinvointia ja sitä kautta edistää erinomaista oppimista”, toteavat suomen- ja ruotsinkielisen lukiokoulutuksen päälliköt Harri Korhonen ja Moa Thors.


Ajankohtaista

Nyt etsitään pyöräliikenteen talviagentteja

Pyöräiletkö läpi talven ja poljet säännöllisesti tehostetun talvihoidon reiteillä ja pä...

Sähköbussiliikenne kasvussa – latausverkostoa laajennetaan

Sähköbussien määrä kasvaa lähivuosina Helsingin seudulla nopeasti. Helsingin seudun lii...

Viisi uutta vähävaraisille tarkoitettujen maskien jakelupistettä avautumassa

Vähävaraisille kohdennettujen kasvomaskien jakelu jatkuu Helsingissä. Kankaisia maskeja...

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke on luonut töitä ja opiskeluedellytyksiä tuhansille nuorille - toimintamallit saavat jatkoa

Vuonna 2016 startannut Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke on luonut neljän uuden toi...