Pormestari Jan Vapaavuori puhuu New Yorkissa 24.–25.9. useassa YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettävässä korkean tason tapahtumassa Helsingin kokemuksista kestävän kehityksen jalkautuksen edelläkävijänä.

Helsingin kokemukset kaupunkien kansainvälisestä yhteistyöstä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden viemisessä käytännön tekemiseksi kaupunkien arjessa ovat esillä Maailman talousfoorumin WEF:n kestävän kehityksen huippukokouksessa tiistaina 24.9. Kaupunkien ja paikallishallitusten liiton kokouksessa pormestari Vapaavuori esittelee Helsingin osallistavan budjetoinnin mallia esimerkkinä kestävän kehityksen tavoitteiden innovatiivisesta jalkautuksesta.

YK:n yleiskokousviikon aikana Helsinki allekirjoittaa New Yorkin kaupungin aloitteesta sitoumuksen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoiseen raportointiin liittyen yhdessä 15 muun kaupungin kanssa. Vuonna 2018 Helsingistä tuli New Yorkin jälkeen toinen kaupunki maailmassa, joka sitoutui kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen kaupunkitasoiseen raportointiin.

Helsingin raportti Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 valmistui kesäkuussa ja se luovutettiin YK:lle heinäkuussa YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisen foorumin yhteydessä.

Raportin tuloksista selviää, että Helsingin kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet toteuttavat hyvin kestävän kehityksen periaatteita viemällä agendaa käytännöksi kaupungin palveluissa, rakentamisessa sekä muissa kaupunkiratkaisuissa.

Helsingissä on jo toteutettu tai on meneillään useita toimenpiteitä, jotka edistävät YK:n Agenda 2030 -tavoitteita. Raportin tuloksia käytetään tulevaisuudessa myös tukena kaupungin toiminnan suunnittelussa sekä Helsingin suoriutumisen kansainvälisessä vertailussa. Helsinki raportoi YK:lle seuraavan kerran 2021.

”Kaupungit ovat nousemassa valtioiden rinnalle etsimään ratkaisuja koko maailmaa koskettaviin haasteisiin, sillä käytännönläheiset keinot kestävän kehityksen edistämiseksi löytyvät sieltä, mistä ihmisetkin. Kaupunkien pragmaattinen ote myös pakottaa niitä hyvin konkreettiseen kansainväliseen yhteistyöhön muiden samaan suuntaan pyrkivien kaupunkien kanssa.

Helsinki haluaa olla kestävän kehityksen suunnannäyttäjä kansainvälisessä yhteisössä. Yhteistyö muiden kaupunkien ja kansainvälisten kattojärjestöjen kanssa on osoittautunut tehokkaaksi malliksi rakentaa parempaa kaupunkia”, sanoo pormestari Vapaavuori.

Matkansa aikana pormestari Vapaavuori tapaa lisäksi Maailman talousfoorumin, hyväntekeväisyysjärjestö Bloomberg Philanthropiesin sekä New Yorkin kaupungin edustajia. Helsingin tavoitteena on tiivistää yhteistyötään New Yorkin kaupungin kanssa tulevaisuudessa myös suhteessa startup-yritystoiminnan ja datan eettisen hallinnan ja käytön alueilla.

Ajankohtaista

Helsinkiin liikkuvat monikieliset koronaneuvojat

Koronaneuvonta näkyy jatkossa entistä enemmän katukuvassa. Helsingissä aloittavat marra...

Kaupunkiuudistusalueille lähiöavustusta liikuntapalvelujen parantamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt Helsingille vuoden 2020 lähiöav...

Kansainvälisten osaajien houkuttelun kokonaisuus Helsinki Freedom käynnistyy

Helsinki Freedom eli kansainvälisten osaajien houkuttelun markkinoinnin kokonaisuus sta...

Mittava lisärahoitus lasten ja nuorten digimedian hankintaan yleisille kirjastoille

Koronaepidemian vuoksi laaditusta eduskunnan lisäbudjetista on lohkaistu 800 000 euron ...