YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Tämä toimintaohjelma Agenda 2030 tähtää kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen. Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden tosiasiallisesta toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla. Kaupunkien rooli tavoitteiden onnistumisessa on merkittävä.


YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Tämä toimintaohjelma Agenda 2030 tähtää kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen.

Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden tosiasiallisesta toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla. Kaupunkien rooli tavoitteiden onnistumisessa on merkittävä. Kestävän kehityksen tavoitteet muuttuvat agendasta teoiksi nimenomaan kaupungeissa. Helsinki on sitoutunut Agenda 2030 -tavoitteisiin (SDG) ja on käynnistänyt siksi jo toisen kaupunkitasoisen kestävän kehityksen raportoinnin. Nyt raportoinnissa on tarkoitus tarkastella SDG-tavoitteita edellistä raporttia laajemmin.

Vuoden 2021 toukokuussa valmistuvassa raportissa painotetaan konkreettisia tekoja ja pyritään tunnistamaan myös kehitystä vaativia teemoja ja niitä, jotka erityisesti nousevat esiin koronapandemian myötä. Tavoitteena on, että kaupunki pystyy palautumaan kriisistä kestävällä tavalla.

Raportointityöhön osallistuu kaupungin kaikkien toimialojen lisäksi myös kaupunkikonsernin liikelaitoksia. Myös kaupunkilaisten ja kaupungin sidosryhmien halutaan olevan osallisia kestävän kehityksen tarkastelussa.

Kestävän kehityksen raportointiprosessin ja raportin on tarkoitus hyödyttää myös seuraavan valtuustokauden kaupunkistrategian sekä tulevien hankkeiden ja ohjelmien valmistelua.

“Helsinki sitoutui toisena kaupunkina maailmassa New Yorkin kaupungin luomaan kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisen raportoinnin malliin. Vuodesta 2018 olemme New Yorkin kaupungin ja muiden kumppaniemme kanssa pyrkineet edistämään raportoinnin laajaa käyttöönottoa maailmassa ja jo yli 200 kaupunkia maailman joka kolkalta on liittynyt mukaan. Kokonaisuudessa ei ole kysymys vain raportin tuottamisesta, vaan Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisesta ja kaupunkien roolista paremman maailman rakentajana. Vapaaehtoinen paikallinen toimeenpanoraportointi on yhteinen kielemme tässä työssä”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Helsingin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 julkaistiin kesäkuussa 2019 ja luovutettiin YK:lle heinäkuussa 2019.

Lue lisää:

Signals from Helsinki – Kestäviä ratkaisuja

Helsingin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti: Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019  PDF   

#KestäväHelsinki
#Agenda2030
#SDGHelsinki


Ajankohtaista

Nyt etsitään pyöräliikenteen talviagentteja

Pyöräiletkö läpi talven ja poljet säännöllisesti tehostetun talvihoidon reiteillä ja pä...

Sähköbussiliikenne kasvussa – latausverkostoa laajennetaan

Sähköbussien määrä kasvaa lähivuosina Helsingin seudulla nopeasti. Helsingin seudun lii...

Viisi uutta vähävaraisille tarkoitettujen maskien jakelupistettä avautumassa

Vähävaraisille kohdennettujen kasvomaskien jakelu jatkuu Helsingissä. Kankaisia maskeja...

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke on luonut töitä ja opiskeluedellytyksiä tuhansille nuorille - toimintamallit saavat jatkoa

Vuonna 2016 startannut Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke on luonut neljän uuden toi...