Helsinki luovuttaa seurantakokouksen yhteydessä kesäkuussa valmistuneen kestävän kehityksen raporttinsa ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina YK:lle 18.7. Pormestari Jan Vapaavuori puhuu YK:ssa raportin luovutuksen yhteydessä.

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi (High Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF) järjestetään New Yorkissa 9.–19.7.2019. HLPF on YK:n tärkein kestävää kehitystä käsittelevä kokous, ja se arvioi maailmanlaajuista edistymistä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuonna 2015 käynnistynyt toimintaohjelma Agenda 2030 tavoittelee äärimmäisen köyhyyden poistamista ja kestävään kehitystä, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen. 

Helsingin kaupunkistrategia sopii hyvin yhteen YK:n tavoitteiden kanssa

Helsinki sitoutui syyskuussa 2018 vapaaehtoiseen kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoraportointiin YK:lle, New Yorkin jälkeen toisena kaupunkina maailmassa. YK:lle nyt luovutettava raportti Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 valmistui kesäkuussa.

Raportin tuloksista selviää, että Helsingin kaupunkistrategian sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sopivat hyvin yhteen. Lisäksi Helsingissä on jo toteutettu tai on meneillään useita toimenpiteitä, jotka edistävät YK:n tavoitteita. Raportin tuloksia käytetään myös tukena kaupungin toiminnan suunnittelussa tulevaisuudessa.

Helsinki kannustaa muita kaupunkeja mukaan vapaaehtoiseen raportointiin

Pormestari Vapaavuori käyttää puheenvuoron istunnossa, jonka teemana on HLPF-foorumin roolin kehittäminen jatkossa entistä tehokkaammaksi Agenda 2030:n toimeenpanon seuraajaksi ensimmäisen nelivuotissyklin päättyessä.

Lisäksi pormestari Vapaavuori puhuu neljässä oheistapahtumassa, joista yhden Helsinki järjestää yhdessä New Yorkin kaupungin sekä Suomen YK-edustuston kanssa. Helsinki ja New York ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koko prosessin ajan ja pyrkivät saamaan muita kaupunkeja mukaan sitoutumaan vapaaehtoiseen toimeenpanoraportointiin.

- Kaupunkien vaikutusvalta maailmassa kasvaa muuan muassa kaupungistumisen ja globaalien haasteiden urbaanin luonteen myötä jatkuvasti. Kaupungit ovat nousemassa valtioiden rinnalle ratkaisemaan globaaleja ongelmia, sanoo pormestari Vapaavuori.

- Tärkein työ Agenda 2030 jalkautuksessa tehdään paikallisella tasolla – lähellä ihmisiä. Helsinki tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa sen eteen, että kaupunkien painoarvo tunnistetaan keskeisillä kansainvälisillä foorumeilla ja verkostoissa. Yksi tärkeistä valtioiden ja kaupunkien välisen yhteistyön foorumeista voisi tulevaisuudessa olla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano.

Suomen painopisteitä foorumissa ovat koulutus, osaaminen ja tulevaisuustaidot sekä niiden yhteys kestävään kehitykseen. Opetusministeri Li Anderssonin johtamaan delegaatioon kuuluu Helsingin kaupungin lisäksi useita ministeriöitä, Agenda 2030 -nuoret sekä kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä.

Suomi isännöi foorumin aikana kahta oheistapahtumaa sekä järjestää tuoreena puheenjohtajamaana yhdessä EU:n kanssa ensimmäisen EU:n Agenda 2030 -työtä esittelevän tapahtuman YK:ssa.

Lue lisää

Helsinki ja kestävän kehityksen tavoitteet
Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019