Ympäristöministeriö sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit neuvottelevat vapaaehtoisesta green deal -sopimuksesta työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa kesällä 2020, mutta sopimuksessa määritellyt toimenpiteet on jo osin käynnistetty.


Ympäristöministeriö sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit neuvottelevat vapaaehtoisesta green deal -sopimuksesta työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa kesällä 2020, mutta sopimuksessa määritellyt toimenpiteet on jo osin käynnistetty.

Sopimuksen tavoitteena on, että kaupunkien työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilivapaita, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita työkoneissa tai työmaiden sisäisissä kuljetuksissa. Työmaiden sähkönä ja lämmityksessä käytetään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, kaasua, nestemäisiä polttoaineita tai kaukolämpöä. Lisäksi tavoitteena on, että vuoden 2030 loppuun mennessä myös työmaiden ulkoisissa kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot toimivat fossiilivapailla polttoaineilla, ja työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

Kaupungit kehittävät yhteiset toimintatavat

Sopimukseen liittyvät kaupungit ovat mukana luomassa yhteistä päästöttömän työmaan toimintamallia, sekä yhteisiä työkoneiden seurantajärjestelmää ja hankintakriteerejä, joita sovelletaan kaupunkien työmailla. Sopimuksessa työmaiden päästöttömyydellä viitataan kasvihuonekaasu-, haitallisiin paikallis- ja moottorimelupäästöihin ja niiden kunnianhimoiseen vähentämiseen.

Kaupungit käyvät myös markkinavuoropuhelua uusien ratkaisujen ja toimintamallien kartoittamiseksi. Sopimuksen tavoitteena on jakaa tietoa kehitetyistä ja tunnistetuista parhaista käytännöistä ja kannustaa muitakin kaupunkeja liittymään mukaan sopimukseen.

Neuvotteluissa mukana olevat kaupungit koordinoivat yhdessä Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) -hanketta, jossa etsitään uusia toimintatapoja sekä ratkaisuja työmaiden ja erityisesti työkoneiden päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen toimeenpanossa hyödynnetään hankkeen oppeja ja sitoutetaan kaupungit toteuttamaan päästövähennystoimia pitkällä aikavälillä.

Lyöttäytymällä yhteen kaupungeilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa puhtaiden markkinoiden syntymiseen, sillä hankintojen arvo yhdessä on miljardeja. Kaupungit tarjoavat edelläkävijäyrityksille mahdollisuuksia kokeilla uusia toimintatapoja.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai kuntien välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.


Aiemmat green deal -sopimukset (Sitoumus 2050)

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) -hanke

Helsingin ilmastovahti


Ajankohtaista

Helsinki arvioi jälleen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmas...

Helsinki mukana isännöimässä maailman ensimmäistä pelimaailman huipputeknologiaa hyödyntävää virtuaalikonferenssia

Helsingin ja Tallinnan kaupungit isännöivät kolmatta World Summit on Digital Built Envi...

Ilmastokysymys voitetaan tai hävitään kaupungeissa – Helsinki etsi ja esitti ratkaisuja Ilmastokorkeakoulussa

Ilmaston tulevaisuus ratkaistaan kaupungeissa. Sanoma oli harvinaisen selvä kaupungin j...

Helsinki mukana valtion ja kaupunkien sopimuksessa työmaiden päästöjen vähentämiseksi

Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Helsingin, Espoon, Turun ja Vantaan kaup...