Kaupunki poistaa Keskuspuistosta 29.6. alkavalla viikolla noin 50 kirjanpainajakuoriaisten kuivattamaa kuusta. Pikaiset toimet ovat tarpeen, sillä arvokkaat vanhat kuusikot ovat vaarassa. Jos mitään ei tehtäisi, jatkaisivat kirjanpainakuoriaiset mitä todennäköisimmin kuusikoille tuhoisaa leviämistään.


Kaupunki poistaa Keskuspuistosta 29.6. alkavalla viikolla noin 50 kirjanpainajakuoriaisten kuivattamaa kuusta. Pikaiset toimet ovat tarpeen, sillä arvokkaat vanhat kuusikot ovat vaarassa. Jos mitään ei tehtäisi, jatkaisivat kirjanpainakuoriaiset mitä todennäköisimmin kuusikoille tuhoisaa leviämistään.

Poistettavaksi suunnitelluista puista suurin osa eli 19 kappaletta on Maunulan Männikkötien varrella. Lisäksi poistettavista puista 8 on Hakuninmaalla, 6 Maunulan majan lähettyvillä, 4 Länsi-Pasilan kohdalla ja muutama yksittäinen puu on eri puolilla Keskuspuistoa.

Pääosa puista on pystyyn kuivahtaneita kuusia, mutta joukossa on myös muutamia tuoreeltaan myrskyssä kaatuneita puita. Poistettavat puut on merkitty oranssilla puiden leimausvärillä.

Muutama Männikkötieltä poistettava puu on liito-oravien suosimalla alueella, mutta puiden poisto ei heikennä niiden lisääntymis- ja levähdysalueita. Ympäristö- ja metsäasiantuntijat eivät tarkastuksessaan havainneet poistettavissa puissa lintujen pesiä.

Kartoitus: kirjanpainajatpuukuolemien taustalla

Luonnonvarakeskus kartoitti tilannetta toukokuun lopulla. Tutkimus vahvisti käsityksen, että puukuolemat ovat nimenomaan kirjanpainajien aiheuttamia. Kartoituksen ja maastokatselmuksen perusteella kaupungin ja Luonnonvarakeskuksen metsäasiantuntijat tunnistivat puut, jotka tulee poistaa vielä terveiden kuusien turvaamiseksi.

- Poistettavien kuusien tyville oli kasautunut reilusti punaruskeaa purua, mikä kertoo kirjanpainajien iskeytyneen puuhun. Näimme myös kuoriaisia kaivamassa käytäviään nilaan, kertoo metsävastaava Vesa Koskikallio 16.6. pidetyn maastokatselmuksen havainnoista.    

Kirjanpainajat ovat viime vuosina kuivattaneet pystyyn suuren määrän vanhoja Keskuspuiston kuusia.  Mittavimmat tuhot ne ovat saaneet aikaan Paloheinän ja Maunulan alueilla. Paloheinässä on kuollut yli 200 isoa kuusta ja Maunulassakin yli 100. Toistaiseksi kaupunki on poistanut vain yksittäisiä kuolleita kuusia reittien varsilta.

Kirjanpainajatilanne vaatii jatkossakin seurantaa ja tutkimuksia. Metsäasiantuntijat jatkavat kesän kuluessa etenkin mahdollista vaaraa aiheuttavien puiden kartoitusta.

Kuva: Helsingin kaupunki.