Ennakoivia ja tekoälyä hyödyntäviä palveluita kaupungin asukkaille. Tiedolla johtamalla parempia päätöksiä. Kaupungin data hyötykäyttöön myös kaupungin ulkopuolisille toimijoille. Tässä tavoitteita, joiden edistämiseksi Helsingin kaupungille ollaan määrittelemässä omaa datastrategiaa.

Helsingin kaupungilla aloitti vuoden vaihteessa uusi tiedolla johtamisen päällikkö Kimmo Karhu (kuvassa vasemmalla). Hän vastaa muun muassa datastrategian johtamisesta ja toimeenpanosta.

”Keskeistä on se, miten data saadaan liikkumaan sekä kaupungin sisällä että ulkopuolisille kumppaneille. Kaupunkia voi tavallaan ajatella alustana, jonka toimialat ja liikelaitokset ovat aika itsenäisiä toimijoita. Alusta toimii parhaiten, jos saamme luotua yhteiset pelisäännöt ja osaamme innostaa eri kaupungin tahot jakamaan tietoa keskenään,” Kimmo Karhu pohtii datastrategian keskisiä tavoitteita.

Datastrategia linjaa,mihin kaupunki voi keräämäänsä dataa käyttää

Kaupungin datastrategia auttaa tekemään parempia päätöksiä datan avulla. Lisäksi strategia määrittelee kaupungin keskeisimmät datat, pysyvät tietovarannot, organisoitumisen ja kaupungin tarvitsemat kyvyt. Tärkeää on myös datankäytön etiikka: mihin kaupunki saa keräämäänsä dataa käyttää ja kuka datan omistaa.

”Datastrategian tavoitteena on luoda hyvät pelisäännöt, joiden sisällä kaupunki toimii. Kaupunki data-alustana auttaa toimijoita ja toimialoja,” Karhu kertoo.

Raameja ja tukea robotiikan hyödyntämiselle

Helsingin tavoitteena on edistää myös robotiikan käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Robotiikan lisäämisestä fiksulla tavalla voivat hyötyä sekä kaupungin asukkaat että työntekijät.

Robotiikkaa hyödynnetään jo nyt eri puolilla kaupunkiorganisaatiota. Esimerkiksi useita taloushallinnon prosesseja tehdään robottiavusteisesti. Lisäksi tuotantokäytössä on myös muita robotiikan kokeiluja, kuten chatbotteja. Osa kaupunkiorganisaatiota puolestaan vielä miettii, miten robotiikkaa voisi hyödyntää. Robotiikan erityissuunnittelija Janne Kantsila (kuvassa oikealla) aloitti Helsingin kaupunginkansliassa vuoden 2020 alussa.

”Tavoitteenamme on automaation avulla parantaa palveluprosesseja. Lisäksi palveluja voidaan tarvittaessa miettiä kokonaan uudelta kantilta. Ajatuksena ei ole automatisoida kaikkea väkisin, vaan kohdistaa automaatio siihen, missä se palvelee parhaiten. Automaatio ja robotiikka eivät ole itseisarvoja eikä lääkkeitä kaikkeen – johonkin automatisointi sopii hyvin, johonkin huonommin, mutta parhaimmillaan sillä voidaan saavuttaa käänteentekeviä hyötyjä” Kantsila kuvaa.

Yksi tärkeä osa työtä on levittää kaupunkiorganisaation sisällä tietoisuutta siitä, mikä on robotiikan avulla mahdollista ja missä ja miten sitä kannattaa hyödyntää. Tämän onnistuessa työntekijät pystyvät keskittymään siihen, missä ihmiset ovat parhaimmillaan ja koneet auttavat ihmistä tässä työssä.

Helsingissä on jo tehty useita palvelujen digitalisoimiseen liittyviä kokeiluja ja palveluja, kuten vaikkapa esiopetuspaikan haku tekstiviestillä ja neuvolarobotti, joka vastaa asukkaiden neuvolakysymyksiin kellon ympäri. Näistä ja muista kaupungin digikokeiluista voit lukea lisää sivulta digi.hel.fi.

Ajankohtaista

Uusi Green Paths -reittiopas auttaa valitsemaan hiljaisimman ja ilmanlaadultaan parhaan pyöräily- ja kävelyreitin

Pääkaupunkiseudulla toimivan uuden Green Paths -reittityökalun suositukset perustuvat r...

Helsinki arvioi jälleen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmas...

Helsinki mukana isännöimässä maailman ensimmäistä pelimaailman huipputeknologiaa hyödyntävää virtuaalikonferenssia

Helsingin ja Tallinnan kaupungit isännöivät kolmatta World Summit on Digital Built Envi...

Ilmastokysymys voitetaan tai hävitään kaupungeissa – Helsinki etsi ja esitti ratkaisuja Ilmastokorkeakoulussa

Ilmaston tulevaisuus ratkaistaan kaupungeissa. Sanoma oli harvinaisen selvä kaupungin j...