Ehkäisevän päihdetyön Pakka-toiminta on palkinnut kunniakirjoin erinomaisesti nuorten ikärajavalvontaa toteuttaneita, vastuullisia myyntipisteitä. 

Kunniakirjat myönnettiin Munkkivuoren ostoskeskuksen ja Herttoniemen metroaseman R-kioskeille sekä Alko Oy:lle, joiden henkilökunta kysyi henkilöllisyyspapereita jokaiselta koeostajalta ja koepelaajalta kun täysi-ikäiset, mutta nuorelta näyttävät koeostajat yrittivät ostaa alkoholia ja raha-arpoja sekä pelata pelikoneilla kaupoissa, kioskeilla ja huoltoasemilla keväällä 2019 Helsingissä.

Kioskit palkittiin erityisesti siksi, että myös rahapelikoneiden ikärajavalvonta hoidettiin erinomaisesti. Alko sai palkinnon erinomaisesta alkoholinmyynnin vastuullisuudesta kaikissa kuudessa myymälässä, joihin koeostot tehtiin. Ostokokeet perustuvat valtakunnalliseen Pakka-toimintamalliin. 

”Pakka-toimintamallin tehtävä on edistää ehkäisevää päihdetyötä. Jos on asetettu tavoitteita, niitä on tärkeä mitata ja yksi mittari ovat ostokokeet. Iän tarkistamalla kannamme myös vastuuta lähimmäisestä. Paikalla on henkilöitä, jotka arjessa tekevät tätä vaativaa työtä. On helppo ajatella, että ikä on vain numero, mutta haasteellista on saada se osaksi arjen työtä. Jos se olisi helppoa, ei kampanjointia ja koulutusta tarvittaisi. Vastuullinen myynti on yrityksen yhteiskuntavastuuta, näiden palkintojen antaminen tänään on yhteinen ilon ja ylpeyden aihe”, totesi pääkaupunkiseudun tarjontatyöryhmän puheenjohtaja Satu Kattilamäki palkitsemistilaisuudessa.

”Vastuullisuus on lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä tekijä ja meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Yli 2 miljoonaa suomalaista asuu alueilla ja kunnissa, joissa Pakka-toimintamalli on otettu käyttöön”, painotti ylitarkastaja Heli Heimala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

”Vastuullinen myynti on asia, johon kaikkien on helppo sitoutua. On tärkeä toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi”, sanoi Munkkivuoren palkitun R-kioskin kauppias Maija Partanen.

Pakka-toimintaa kehittävät Helsingin kaupunki, poliisi, aluehallintovirasto sekä vähittäiskaupan ja ravintoloiden edustajat. Kaupunkistrategiassa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nähdään kokonaisvaltaisena toimintana, joka koskettaa laajasti kaupunkilaisia ja kaupungin eri toimialoja. Työssä pyritään paikantamaan ehkäiseviä tekoja. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen kuuluvat toiminnan painopisteisiin.
 

Lue lisää Pakka-toimintamallista

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Helsingissä (Stadin HYTE)
 

Kuva palkitsemistilaisuudesta Helsingin kaupungintalolta 12.12.2019. Kuvassa vasemmalla kauppias Maija Partanen, Taru Hill, Hannu Stenman R-kioski Munkkivuoresta ja palvelupäällikkö Maija Vilkuna sekä liiketoimintajohtaja Kari Pennanen Alkosta. Keskellä ostokokeiden toteutuksesta vastannut Aija Blad, Helsingin kaupunki, pääkaupunkiseudun tarjontatyöryhmän puheenjohtaja Satu Kattilamäki HOK- Elannosta, ylitarkastaja Heli Heimala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ja oikealla Vili Varjonen, Helsingin kaupunki. Kuva: Alko Oy, Olli Mikkonen.

 

Ajankohtaista

Helsinki arvioi jälleen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmas...

Helsinki mukana isännöimässä maailman ensimmäistä pelimaailman huipputeknologiaa hyödyntävää virtuaalikonferenssia

Helsingin ja Tallinnan kaupungit isännöivät kolmatta World Summit on Digital Built Envi...

Ilmastokysymys voitetaan tai hävitään kaupungeissa – Helsinki etsi ja esitti ratkaisuja Ilmastokorkeakoulussa

Ilmaston tulevaisuus ratkaistaan kaupungeissa. Sanoma oli harvinaisen selvä kaupungin j...

Helsinki mukana valtion ja kaupunkien sopimuksessa työmaiden päästöjen vähentämiseksi

Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Helsingin, Espoon, Turun ja Vantaan kaup...