Helsinki juhli nuorten vaikuttamista RuutiGaalassa Suvilahden Tiivistämössä 3.12. Illan aikana palkittiin nuorten vaikuttamismahdollisuuksia edistäneitä tahoja sekä julkistettiin 150 000 euron RuutiBudjetista nuorten valitsemiin kohteisiin jaetut rahasummat. 

Kulunut vuosi on ollut nuorten vaikuttamistoiminnan kannalta menestyksekäs. Tämän huomioivat myös RuutiGaalassa puhuneet apulaispormestarit Nasima Razmyar (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala) ja Pia Pakarinen (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala).

Razmyar toi esiin, että nuorten osallistuva budjetointi RuutiBudjeti järjestettiin tänä vuonna jo seitsemännen kerran, ja nuorten hienon esimerkin viitoittamana toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös osallistavan budjetoinnin äänestys koko kaupungin tasolla.

Pakarinen puolestaan huomioi, että Helsingin nuorisoneuvoston osaaminen ja vaikutusvalta ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana. Hän korosti sekä nuorisoneuvoston että oppilas- ja opiskelijakuntien asiantuntijuutta toimialan palvelujen kehittämisen kannalta.

RuutiGaala huipentui Helsingin nuorisoneuvoston vaalien tuloksen julkistamiseen. Nuorisoneuvostoon valittiin 30 jäsentä kaudelle 2020-21. 

Vaaleissa annettiin kaiken kaikkiaan 9396 ääntä ja äänestysprosentti oli 35,4%. Äänioikeutettuja olivat kaikki vuosina 2002–2006 syntyneet helsinkiläiset.

RuutiGaalassa palkittiin 12 koulua ja oppilaitosta erinomaisesta äänestysaktiivisuudesta. Koulujen ja oppilaitosten oppijat osallistuivat RuutiBudjetti- ja OmaStadi-äänestyksiin sekä nuorisoneuvoston vaalien äänestyksiin. OmaStadi oli suurin julkisen sektorin järjestämä sähköinen äänestys Suomessa ja OmaStadin kokonaisäänestysprosentti oli n. 8%, mutta kouluissa ja oppilaitoksissa OmaStadin äänestysprosentti kipusi 31 %:iin.

RuutiBudjetista rahaa mm. ympäristön hyväksi, groomingia vastaan sekä nuorten tapahtumiin

Gaalassa julkistettiin 150 000 euron RuutiBudjetista nuorten ideoimille ja valitsemille kohteille jaetut rahasummat. Teemoissa korostuivat nuorten itsemääräämisoikeus sekä ympäristöteemat. Tukea saivat mm. groomingin vastainen MITÄ JOS SUN MUTSIS NÄKIS -kampanja, nuorten voimavaroja ja turvataitoja vahvistava Nuorten omat rajat ja turvallisuus -kampanja sekä nuorten ideoima Itämeri puhtaaksi -festivaali. Lisäksi tukea saivat mm. useat nuorten omat tapahtumat.

RuutiBudjetti on osallistuvan budjetoinnin malli, jossa 13–17-vuotiaiden nuorten vapaa-ajan toiminnasta, palveluista ja budjetin kohdentamisesta päätetään yhdessä nuorten kanssa. Nuoret ovat kehittäneet vuoden aikana paikallisissa työpajoissa kymmeniä erilaisia toimenpide-ehdotusta, joihin jaettiin 150 000 euroa Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen vuoden 2019 budjetista. Lopullinen päätös summan jakautumisesta tehtiin alueellisissa nuorten neuvottelukunnissa.

Lue lisää

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti

Ajankohtaista

Helsinki arvioi jälleen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmas...

Helsinki mukana isännöimässä maailman ensimmäistä pelimaailman huipputeknologiaa hyödyntävää virtuaalikonferenssia

Helsingin ja Tallinnan kaupungit isännöivät kolmatta World Summit on Digital Built Envi...

Ilmastokysymys voitetaan tai hävitään kaupungeissa – Helsinki etsi ja esitti ratkaisuja Ilmastokorkeakoulussa

Ilmaston tulevaisuus ratkaistaan kaupungeissa. Sanoma oli harvinaisen selvä kaupungin j...

Helsinki mukana valtion ja kaupunkien sopimuksessa työmaiden päästöjen vähentämiseksi

Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Helsingin, Espoon, Turun ja Vantaan kaup...