Helsingin seudun ympärisöpalvelut HSY luopuu fossiilisista polttoaineista jäteautoissa. Jatkossa kaikki noin 140 jäteautoa kulkevat pääkaupunkiseudulla esimerkiksi biokaasulla tai uusiutuvalla dieselillä.


Helsingin seudun ympärisöpalvelut HSY luopuu fossiilisista polttoaineista jäteautoissa. Jatkossa kaikki noin 140 jäteautoa kulkevat pääkaupunkiseudulla esimerkiksi biokaasulla tai uusiutuvalla dieselillä. Päätös tukee HSY:n strategista tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.

– Jäteautojen polttoaineeksi on nykyisin tarjolla paljon vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, kuten biokaasu, biodiesel, parafiininen diesel (HVO) ja etanoli. Tulevissa HSY:n kilpailutuksissa edellytetään kuljetusyrittäjien tarjoavan ei-fossiilisia vaihtoehtoja, joilla on minimaaliset ilmastovaikutukset. Suunnittelemme myös testaavamme täyssähköistä jäteautoa omassa hankkeessamme, kertoo käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Jätekuljetusten ilmastopäästöt minimiin

Toimiva kiertotalous edellyttää jätteiden lajittelua aiempaa useampiin materiaalivirtoihin. Tarjoamme asukkaille monipuolisesti mahdollisuuksia lajitteluun ja kiinteistöille sitä varten lisää eri jäteastioita. Tämä voi toisaalta lisätä jäteautoliikennettä.

Tavoitteena on vähentää vuoteen 2025 mennessä kolmanneksella HSY:n toiminnan ja tuottamien palvelujen kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna vuoden 2016 tasoon. Hiilineutraalisuus on määrä saavuttaa vuonna 2030.

Lisää aiheesta: