Sähköbussien määrä kasvaa lähivuosina Helsingin seudulla nopeasti. Helsingin seudun liikenteessä kulkee arvion mukaan yli 500 sähköbussia vuoteen 2025 mennessä. Se on reilu kolmannes Helsingin seudunlinja-autokalustosta.


Sähköbussien määrä kasvaa lähivuosina Helsingin seudulla nopeasti. Helsingin seudun liikenteessä kulkee arvion mukaan yli 500 sähköbussia vuoteen 2025 mennessä. Se on reilu kolmannes Helsingin seudun linja-autokalustosta. Kasvava sähköbussiliikenne edellyttää latausverkoston laajentamista ja laitteiston huoltoa.

Latausverkkopalveluista vastaa Helsingissä ja Vantaalla jatkossa Destia. Yhtiön vastuulla ovat latauslaitteisiin liittyvät luvat, laitteistojen rakentaminen ja asentaminen sekä niiden huolto ja hallinta. HSL solmi Destian kanssa sopimuksen tässä kuussa.

Destian vastuulla on myös sähkön myynti liikennöitsijöille. Sähkö on uusiutuvalla energialla tuotettua. Helsinki päättää osaltaan latausasemien paikat ja rakentaa laitteille tilat. Asemat sijoittuvat paikkoihin, joissa sähköbusseja on ladattava käytön aikana, esimerkiksi runkolinjojen solmukohtiin.

Tilaamassamme liikenteessä tehtiin viime vuonna noin 390 miljoonaa matkaa, joista noin puolet busseilla, joten bussiliikenteen sähköistämisellä on merkittävä rooli päästöjen vähentämisessä sekä kestävän kehityksen tavoitteidemme toteutumisessa, sähköbussien hankepäällikkömme  Ville Uusi-Rauva sanoo.

Rakennamme HSL:lle tulevaisuuden infraa, jonka avulla se voi tarjota asiakkailleen entistä ympäristöystävällisempiä liikkumisen ratkaisuja, kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja Timo Räikkönen Destiasta sanoo. 

Lisää aiheesta
HSL
Destia

Kuva: Destia

Ajankohtaista

Helsingin kaupungin rakennuksille ennätyksellisen tiukka energiaohjelma

Mikä on tehokkain tapa selättää ilmastohaasteet? Entä mikä on yksittäisen ihmisen vaiku...

Helsinkiläiset kannattavat pyöräliikenteen edistämistä

Kaupungin tavoite on parantaa Helsingin pyöräilyoloja ja kannustaa pyöräilyyn ympäri vu...

Osallistu kansainvälisen vammaisten päivän aamutilaisuuteen verkossa

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään verkossa torstaina 3.12.2020 kello 9.00–10.3...

Helsingin kaupunki viestii koronaviruksesta monikielisesti

Helsingin kaupunki panostaa saavutettavaan koronavirusviestintään. Kaupungin kaikki kor...