Helsingin kaupunki on vahvasti sitoutunut kaupunkilaisten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä syrjinnän ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan. Kaupunki toteuttaa marras-joulukuussa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan kuntalaiskyselyn. Kysely lähetetään 20. marraskuuta postitse koteihin.


Helsingin kaupunki on vahvasti sitoutunut kaupunkilaisten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä syrjinnän ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan. Kaupunki toteuttaa marras-joulukuussa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan kuntalaiskyselyn. Kysely lähetetään 20. marraskuuta postitse koteihin.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa helsinkiläisten käsityksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä kokemuksia syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta kaupungin palveluissa. Kyselyssä voi kertoa myös ehdotuksia konkreettisista toimenpiteistä, jotka edistäisivät palveluiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, muun muassa uuden palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa seuraavalle valtuustokaudelle.

Kysely lähetetään 20.11. postitsesatunnaisotannalla valituille 3500 helsinkiläiselle, ja siihen voi vastata jokopaperilomakkeella tai verkossa. Vastauskuoren postimaksu on valmiiksi maksettu. Kaupunki toivoo asukkaiden vastaavan aktiivisesti kyselyyn – jokainen vastaus on tärkeä!

Luelisää:

Yhdenvertainen Helsinki

Palveluiden tasa-arvosuunnitelma

Palveluiden yhdenvertaisuussuunnitelma


Kuva: Pertti Nisonen, Helsingin kaupungin aineistopankki.


Ajankohtaista

Helsingin kaupungin rakennuksille ennätyksellisen tiukka energiaohjelma

Mikä on tehokkain tapa selättää ilmastohaasteet? Entä mikä on yksittäisen ihmisen vaiku...

Helsinkiläiset kannattavat pyöräliikenteen edistämistä

Kaupungin tavoite on parantaa Helsingin pyöräilyoloja ja kannustaa pyöräilyyn ympäri vu...

Osallistu kansainvälisen vammaisten päivän aamutilaisuuteen verkossa

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään verkossa torstaina 3.12.2020 kello 9.00–10.3...

Helsingin kaupunki viestii koronaviruksesta monikielisesti

Helsingin kaupunki panostaa saavutettavaan koronavirusviestintään. Kaupungin kaikki kor...