Tekoäly voi auttaa kaupunkia rakentamaan asukkaille parempia palveluita, jotka ovat myös nykyistä helpompia löytää. Helsingin kaupunki on aloittanut uuden sisäisen kokeilukampanjan, jolla haetaan tekoälyä hyödyntäviä nopeasti toteutuskelpoisia ideoita kaupungin työntekijöiltä. 

Tekoälykampanjan tavoitteena on oppia ymmärtämään tekoälyn mahdollisuuksia kaupungille. Samalla kehitetään nopeiden kokeilujen toimintaa Helsingissä myös käytännössä, sillä ideoista päästään oikeasti pikaisesti myös käytännön kokeiluihin.

Tekoälykokeiluja kehitetään kaupungin omassa Kokeilukiihdyttämössä, joka tarjoaa tekoälykokeilijoille sparrausta, fasilitointia ja rahoitusta. Kiihdyttämön toteutukseen valittavat kokeilut käynnistyvät vielä tämän vuoden aikana. Kiihdyttämö on saanut kokeilujen tukemiseen rahoitusta Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelmasta.

Kaupunki suunnitteleekokeiluja yhdessä tekoälyyn erikoistuneiden yritysten kanssa

Kokeilukiihdyttämössä kokeillaan myös uutta tapaa jalostaa kokeiluehdotuksia. Hakemusvaiheessa tekoälyideat ovat saaneet olla keskeneräisiä ja ideatasolla, sillä niitä on sparrattu ja kehitetty kokeiluklinikoilla yhdessä tekoälyn asiantuntijayritysten kanssa.

Sparrausvaiheessa kokeiluideat ovat saaneet apua idean konkretisoimiseksi eli muun muassa käytännön projektisuunnitelmaan ja resursoinnin arviointiin. Tärkeitä kysymyksiä ovat olleet erityisesti, ketkä haasteen ratkaisemisesta hyötyisivät ja miten nimenomaan tekoäly voi ongelman ratkaisussa auttaa.

"Olemme halunneet innostaa kaupungin henkilöstöä kokeilemaan tekoälyn mahdollisuuksia. Tavoitteena on yhdessä oppia, mitä kaikkea tekoälyn hyödyntäminen kaupungin laajassa organisaatiossa voisi mahdollistaa. Olemme olleet iloisia sekä hakemusten määrästä että niiden monipuolisuudesta!" Kokeilukiihdyttämön vetäjä Ville Meloni iloitsee.

Yhteisestäsuunnittelusta hyötyvät niin kaupunki kuin yrityksetkin

Tekoälyideoita Kokeilukiihdyttämöön esittäneet ideanikkarit ovat olleet tyytyväisiä työtapaan. Sparrausta tekoäly-yritysten kanssa on pidetty arvokkaana, sillä sen myötä ajatukset omista ideoista ovat kirkastuneet. Klinikoissa on käyty yksityiskohtaisesti läpi mitä tietoa kaupungilla on, mitä ja miten pitää vielä kerätä ja miten tutkimusasetelmia pitää rakentaa.

Sosiaali- ja terveystoimialan ATK-asiantuntija Anne Lindén osallistui sparrausklinkalle oman ideansa kanssa. Hän haluaisi lisätä sote-toimialan asiakasymmärrystä analysoimalla palautedataa ja asiakaskokemusta tekoälyn avulla. Tavoitteena on saada syvällisempi käsitys siitä, mihin sote-palvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä ja mihin tyytymättömiä ja kehittää toimintaa dataan perustuen. Lindén on tyytyväinen Kiihdyttämön sparrausklinkikan antiin:

”Itselläni ei ole taustalla tekoälyn osaamista, mutta Kokeilukiihdyttämön myötä ymmärrän nyt paremmin, mitä mahdollisuuksia datan hyödyntämisessä on. Ja mikä hienointa: oma idea tuntuu olevan selvästi oikeasti mahdollista toteuttaa. Kokeilukiihdyttämö on myös mukavan helppo väylä kokeilutoimintaan, sillä Kiihdyttämö hoitaa hankinnan ideoijan puolesta, yhteistyökumppaneita on kartoitettu valmiiksi ja yritykset ovat tosissaan yhdessä ratkomassa kanssamme tätä haastetta.”

Myös tekoälykokeilujen sparrausklinikoihin osallistuneet yritykset ovat kokeneet toiminnan hyödylliseksi. Yritysten puheissa sparrausklinikalla toistui halu auttaa kaupunkia kehittämään tiedolla johtamista, tekoäly-ymmärryksen lisäämistä ja toiminnan tehokkuutta. Kaupungilla on paljon dataa ja yrityksillä on ideoita, miten sitä voidaan laajasti hyödyntää kaupunkilaisten hyväksi. Yritykset haluavat myös olla rakentamassa omaa elinympäristöään ja maailman toimivinta kaupunkia.

”Meitä kiinnostaa yrityksenä kaupunkilaisten palvelujen ja yhteisen hyvän kehittäminen myös siksi, koska me asumme Helsingissä. Teemme siis tässä parempia palveluja myös itsellemme asukkaina. Kokeilukiihdyttämöyhteistyö on loistava tapa lisätä yhteistä ymmärrystä. On myös hienoa, että mukana on yrityksiä erilaisista taustoista, sillä tämä tuo lisää näkökulmia palvelukehitykseen”, Digitalistin Ari Tolonen tiivistää Kokeilukiihdyttämön hyödyt.

Mukana kaupungin tekoälykokeilujen sparrausvaiheessa ovat yrityksistä olleet Aiwo.ai, Ai4Value, CGI, Deloitte, Digitalist Group, Futurice, Gofore, Helsinki Intelligence, Microsoft, SAS ja Taito United.

Valtakunnallinen kokeiluviikko järjestetään Suomessa nyt jo viidettä kertaa 4.-10.11.2019. Kokeiluviikon teemana on "Kokeiluista ratkaisuihin". Tähän myös Helsingin kaupungilla pyrimme ja haluamme jakaa oman kokeilutarinamme kansallisella kokeiluviikolla. Lue lisää Kokeiluviikosta: https://kokeilevasuomi.fi/kokeiluviikko

Lisätietoa kaupungin digiohjelmasta löydät osoitteesta: https://digi.hel.fi/