Helsinki julisti ilmastohätätilan

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Helsingin kaupunki on tänään julistanut ilmastohätätilan, jolla kaupunki tunnustaa vastuunsa hiilijalanjälkensä pienentämisestä ja tiedostaa, että ilmastotoimilla on kiire.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Helsingin kaupunki on tänään julistanut ilmastohätätilan, jolla kaupunki tunnustaa vastuunsa hiilijalanjälkensä pienentämisestä ja tiedostaa, että ilmastotoimilla on kiire. Lue lisää »

Teollisten jätevesien hallintaa Itämeren alueella on parannettu BEST-hankkeessa

Suomalaiset, virolaiset, latvialaiset, puolalaiset ja venäläiset projektipartnerit ovat kehittäneet parempaa teollisten jätevesien hallintaa Itämeren alueella BEST-hankkeessa (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment). Hankkeessa on selvitetty teollisten jätevesien käsittelyn nykytilaa, etsitty hyvää käsittelyä estäviä pullonkauloja sekä kerätty ja testattu hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Helsingin kaupunki on toiminut hankkeen pääpartnerina, lisäksi Suomesta ovat olleet mukana John Nurmisen Säätiö sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

Kansainvälisille perheille on avattu uusi kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on avannut uuden palveluneuvonnan nykyisen palveluneuvonnan rinnalle. Tarjolla on sekä puhelin- että jalkautuvaa neuvontaa kansainvälisille perheille, jotka pohtivat suomalaiseen koulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on avannut uuden palveluneuvonnan nykyisen palveluneuvonnan rinnalle. Tarjolla on sekä puhelin- että jalkautuvaa neuvontaa kansainvälisille perheille, jotka pohtivat suomalaiseen koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Lue lisää »

”Mulla on toi sama kirjastokortti!” Ekaluokkalaisstartti tekee kirjaston tutuksi pienille koululaisille

Helsinkiläislapset oppivat, että kirjasto on avoin ihan kaikille. Jokainen ekaluokkalainen saa myös kirjalahjan.

Töölön ala-asteen 1F-luokalla on jännittävä aamu. Luokka on menossa ensi kertaa yhdessä tutustumaan kirjastoon. Kyseessä on kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä toteutettava ekaluokkalaisten kirjastostartti, jonka tavoitteena on tavoittaa kaikki Helsingin ekaluokkalaiset. Lue lisää »

Uusi Green Paths -reittiopas auttaa valitsemaan hiljaisimman ja ilmanlaadultaan parhaan pyöräily- ja kävelyreitin

Pääkaupunkiseudulla toimivan uuden Green Paths -reittityökalun suositukset perustuvat reaaliaikaiseen tietoon ilmanlaadusta ja kaupungilla tehtyihin melutasomittauksiin. Sovelluksen avulla liikkuja välttää vilkkaasti liikennöidyt kadut, mutta pääsee silti perille kohtuullisessa ajassa.

Pääkaupunkiseudulla toimivan uuden Green Paths -reittityökalun suositukset perustuvat reaaliaikaiseen tietoon ilmanlaadusta ja kaupungilla tehtyihin melutasomittauksiin. Sovelluksen avulla liikkuja välttää vilkkaasti liikennöidyt kadut, mutta pääsee silti perille kohtuullisessa ajassa. Lue lisää »

Sähköauton voi ladata 20 minuutissa Suvilahdessa

Sähköautoilu helpottuu Helsingissä, kun sähköautojen suurteholaturi saatiin Suvilahteen. Helenin suurteholaturissa voi ladata sähköauton jopa parissakymmenessä minuutissa.

Sähköautoilu helpottuu Helsingissä, kun sähköautojen suurteholaturi saatiin Suvilahteen. Helenin suurteholaturissa voi ladata sähköauton jopa parissakymmenessä minuutissa. Lue lisää »

Korkeasaari kompensoi hiilipäästöjään kasvattamalla monimuotoista metsää Mikkelissä

Korkeasaari kasvattaa monimuotoista metsää Mikkelissä. Metsän avulla sidotaan ilmakehän hiiltä. Pyrkiessään hiilineutraaliksi Korkeasaaren eläintarha kompensoi tällä toimella niitä päästöjä, joita ei voida vähentää.

Iframe not supportedKorkeasaari kasvattaa monimuotoista metsää Mikkelissä kompensoidakseen päästöjä, joita ei voida vähentää. Ensimmäiseksi kompensaatiokohteeksi valittiin eläinten ja henkilökunnan välttämättömät lentokuljetukset.  Lue lisää »

Lukiouudistuksella vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja vauhditetaan jatko-opintoihin siirtymistä

Helsingin kaupungin lukioille kirjoitetaan parhaillaan uutta yhteistä opetussuunnitelmaa, jonka mukaisesti lukioon suuntaavat nykyiset yhdeksäsluokkalaiset pääsevät opiskelemaan elokuussa 2021.

Helsingin kaupungin lukioille kirjoitetaan parhaillaan uutta yhteistä opetussuunnitelmaa, jonka mukaisesti lukioon suuntaavat nykyiset yhdeksäsluokkalaiset pääsevät opiskelemaan elokuussa 2021. Kaupungin yhteistä opetussuunnitelmaa sekä lukioiden omia opetussuunnitelmia uudistetaan marraskuussa 2019 voimaan tulleiden valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Uusi peru... Lue lisää »

Helsinki arvioi jälleen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Tämä toimintaohjelma Agenda 2030 tähtää kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen. Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden tosiasiallisesta toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla. Kaupunkien rooli tavoitteiden onnistumisessa on merkittävä.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Tämä toimintaohjelma Agenda 2030 tähtää kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen. Lue lisää »

Helsingin peruskoulujen asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla – vahvuuksina muun muassa opettajat ja oppimisen tuki

Helsinki selvitti perusopetuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä alkuvuodesta. Vastausten perusteella oppilaat ja huoltajat ovat tyytyväisiä kouluun ja opetukseen. Kolmasosa oppilaista ja neljäsosa huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä parhaan arvosanan. Helsingin peruskoulujen vahvuuksia ovat oppimisen tuki, turvallisuus, kodin ja koulun yhteistyö sekä opettajat ja opettajuus.

Helsinki selvitti perusopetuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä alkuvuodesta. Vastausten perusteella oppilaat ja huoltajat ovat tyytyväisiä kouluun ja opetukseen. Kolmasosa oppilaista ja neljäsosa huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä parhaan arvosanan. Helsingin peruskoulujen vahvuuksia ovat oppimisen tuki, turvallisuus, kodin ja koulun yhteistyö sekä opettajat ja opettajuus. ... Lue lisää »

Ajankohtaista

Helsinki julisti ilmastohätätilan

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Helsingin kaupunki on tänään julistanut ilmast...

Teollisten jätevesien hallintaa Itämeren alueella on parannettu BEST-hankkeessa

Suomalaiset, virolaiset, latvialaiset, puolalaiset ja venäläiset projektipartnerit ovat...

Kansainvälisille perheille on avattu uusi kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on avannut uuden palveluneuvonnan nykyisen palvelun...

”Mulla on toi sama kirjastokortti!” Ekaluokkalaisstartti tekee kirjaston tutuksi pienille koululaisille

Helsinkiläislapset oppivat, että kirjasto on avoin ihan kaikille. Jokainen ekaluokkalai...