Kaupungin viheralueiden hiilensidontaa edistetään tutkimuksella

Helsingin Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa aloitetaan marraskuussa tutkimus, jonka piiriin kuuluu noin 80 puuta. Tutkimuksessa selvitetään biohiilipohjaisten kasvualustojen vaikutusta maaperän toimintaan ja puiden kasvuun.

Yrityksiltä toivotaan ratkaisuja rakentamisen kiertotalouden edistämiseen

Helsinki järjesti yrityksille 7.11.2019 Talonrakentamisen kiertotalous -tilaisuuden, johon kokoontui noin 100 yrityksen, koulutus- ja tutkimuslaitoksen, rakennusalan järjestöjen ja julkisen sektorin edustajaa. Lähes puolet kaupungin päästövähennyspotentiaalista liittyy rakennuksiin ja niiden energiankäyttöön. Kaupunki toivoo yrityksiltä näkemyksiä kiertotalouden huomioimisesta hankintakriteereissä, tarjouskilpailuissa ja tontinluovutusehdoissa.

Töölönlahden kierrokset tulivat täyteen – Helsinki lahjoittaa 50 000 euroa Itämeren suojeluun

Kaupunki käynnisti heinäkuussa liikkumishaasteen, jonka tavoitteena oli saada vuoden loppuun mennessä kasaan maapallon ympärysmitan verran kierroksia Töölönlahdella. Kierrosten tavoitemääräksi asetettu 40 000 kilometriä tulikin täyteen jo tällä viikolla. Tämä merkitsee sitä, että Helsingin kaupunki lahjoittaa 50 000 euroa Itämeren suojeluun muovijätteeltä.

Tekoälykokeiluilla saadaan oppeja, kuinka tehdä parempia palveluja helsinkiläisille

Tekoäly voi auttaa kaupunkia rakentamaan asukkaille parempia palveluita, jotka ovat myös nykyistä helpompia löytää. Helsingin kaupunki on aloittanut uuden sisäisen kokeilukampanjan, jolla haetaan tekoälyä hyödyntäviä nopeasti toteutuskelpoisia ideoita kaupungin työntekijöiltä. 

Ensimmäinen OmaStadin äänestys oli menestys

OmaStadin äänestysvaihe päättyi lokakuun lopussa. Mukana oli 69 284 kirjautunutta osallistujaa. Äänestäneitä henkilöitä oli 49 705. Äänestysprosentti nousi liki kahdeksaan. Kyseessä oli suurin julkisen sektorin järjestämä sähköinen äänestys Suomessa.