Helsingin luonnonsuojeluohjelma eteni ripeästi vuonna 2019

Vuoden 2019 lopussa Helsingissä oli luonnonsuojelualueita 2,2 prosenttia maa-alasta ja 0,95 prosenttia merialueesta. Uusia luonnonsuojelualueita perustettiin kolme: Maununnevan laajennus ja Korkeasaarenluoto sekä Kallahden matalikko, joka on Helsingin ainoa vedenalainen luonnonsuojelualue. Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupungin ympäristöraportista 2019, jota kaupunginhallitus käsitteli 1.6. kokouksessaan.

Puukerrostalo betonikerrostaloa vähäpäästöisempi vertailukohteissa Kuninkaantammessa

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa toteutettiin vuosien 2018–2020 aikana lähes identtiset asuintalokokonaisuudet – toinen betonirunkoisena ja toinen puurunkoisena. Tavoitteena oli toteuttaa hanke, jossa pystytään aidosti vertaamaan betoni- ja puurunkoisen kerrostalon eroja suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa sekä käyttöönoton jälkeen.

Helsingin kokonaispäästöt kasvoivat edellisvuoteen verrattuna

HSY:n tekemän vuosittaisen päästölaskennan mukaan liikenteen päästöt Helsingissä pienenivät vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna 2 prosenttia ja kulutussähkön käytön päästöt 6 prosenttia. Kaukolämmön päästöt kasvoivat 5 prosenttia. Kasvihuonekaasujen kokonaispäästömäärä Helsingissä vuonna 2019 kasvoi 2 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Helsinki mukana neuvotteluissa työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi

Ympäristöministeriö sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit neuvottelevat vapaaehtoisesta green deal -sopimuksesta työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa kesällä 2020, mutta sopimuksessa määritellyt toimenpiteet on jo osin käynnistetty.

Seuraa Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun lähetyksiä Helsinki-kanavalla 4. toukokuuta ja 16. kesäkuuta

Maailmanlaajuinen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailu jatkuu. Kilpailulla, jonka pääpalkinto on miljoona euroa, haetaan ratkaisuja Helsingin lämmittämiseen kestävällä tavalla tulevina vuosikymmeninä. Kilpailun ilmoittautumisvaihe kestää 30. syyskuuta 2020 saakka.

Helsinki Energy Challenge -kilpailu jatkuu – ilmoittautumisvaihetta pidennetään

Koronavirus ei pysäytä Helsingin ilmastotyötä. Kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun aikataulua on muutettu covid-19-pandemian vuoksi, mutta kilpailuprosessi säilyy aikataulumuutoksesta huolimatta ennallaan.