Helsinki kannustaa kitkarenkaiden käyttöön

Helsingin tavoitteena on kasvattaa kitkarenkaiden osuutta kaupungin talviliikenteessä nykyisestä vajaasta 30 prosentista 70 prosenttiin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Helsingin tavoitteena on kasvattaa kitkarenkaiden osuutta kaupungin talviliikenteessä nykyisestä vajaasta 30 prosentista 70 prosenttiin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Katupöly on yksi Helsingin keskeisemmistä ilmanlaatuongelmista, ja tehokas tapa vähentää sen määrää kaupungissa on lisätä kitkarenkaiden käyttöä nastarenkaiden sijaan. Kitkarenkaat vähentävät myös tieliikenteen aiheut... Lue lisää »

Jakomäen sydän on yhteisöllinen rakennus, joka uudisti koko alueen

Jakomäki sai uuden keskipisteen, kun kaupungin monitoimirakennus Jakomäen sydän valmistui ja sen käyttäjät muuttivat taloon syyskuussa. Tilojen yhteiskäyttöä edistävä talo on sisältä täysin uudenlainen avoin ja monimuotoinen oppimisympäristö. Jakomäen sydän muuttaa koko alueen keskiosaa näkyvästi. Uusi palvelurakennus korvasi viisi vanhaa, joiden tilalle kaupunki on kaavoittanut uusia asuntoja.

Jakomäki sai uuden keskipisteen, kun kaupungin monitoimirakennus Jakomäen sydän valmistui ja sen käyttäjät muuttivat taloon syyskuussa. Tilojen yhteiskäyttöä edistävä talo on sisältä täysin uudenlainen avoin ja monimuotoinen oppimisympäristö. Jakomäen sydän muuttaa koko alueen keskiosaa näkyvästi. Uusi palvelurakennus korvasi viisi vanhaa, joiden tilalle kaupunki on kaavoittanut uusia... Lue lisää »

Kaupunkipyörillä on korvattu joukkoliikennematkoja pandemian aikana

Kaupunkipyörät ovat olleet suosittu kulkumuoto myös koronan aikana. Helsingissä ja Espoossa lähes kolmannes kaupunkipyöräilijöistä kertoo korvanneensa kaupunkipyörillä joukkoliikenteen käyttöä. Edellisvuoteen verrattuna kaupunkipyöriä on käytetty vähemmän työmatkoilla ja enemmän asiointimatkoilla sekä kuntoilun vuoksi.

Kaupunkipyörät ovat olleet suosittu kulkumuoto myös koronan aikana. Helsingissä ja Espoossa lähes kolmannes kaupunkipyöräilijöistä kertoo korvanneensa kaupunkipyörillä joukkoliikenteen käyttöä. Edellisvuoteen verrattuna kaupunkipyöriä on käytetty vähemmän työmatkoilla ja enemmän asiointimatkoilla sekä kuntoilun vuoksi. Lue lisää »

Helsingin kaupunki panostaa palveluiden saavutettavuuteen

Helsinki kehittää uutta toimintamallia, jossa vaatimus palveluiden saavutettavuudesta halutaan muuttaa velvoitteesta kaupungin vahvuudeksi. Suomessa päättyi 23. syyskuuta digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain siirtymäaika, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin ja velvoittaa viranomaisia, kuten Helsingin kaupunkia, toteuttamaan kaikki julkisesti saatavilla olevat digitaaliset palvelut saavutettavasti.

Helsinki kehittää uutta toimintamallia, jossa vaatimus palveluiden saavutettavuudesta halutaan muuttaa velvoitteesta kaupungin vahvuudeksi. Suomessa päättyi 23. syyskuuta digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain siirtymäaika, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin ja velvoittaa viranomaisia, kuten Helsingin kaupunkia, toteuttamaan kaikki julkisesti saatavilla olevat ... Lue lisää »

Jätemaksualennuksilla asukkaita kannustetaan kierrättämään - vesimaksujen korotukset varmistavat saneerauksia

Jätemaksujen hinnoittelu kannustaa asukkaita jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Kierrätyksen lajiteltu jäte on kiinteistöille entistä edullisempaa. Vesihuollon maksukorotuksilla turvataan tulevia vesihuoltoverkoston saneerauksia ja investointeja, kuten Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Uudet vesi- ja jätehuollon hinnat tulevat voimaan tammikuun alusta 2021.

Jätemaksujen hinnoittelu kannustaa asukkaita jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Kierrätyksen lajiteltu jäte on kiinteistöille entistä edullisempaa. Vesihuollon maksukorotuksilla turvataan tulevia vesihuoltoverkoston saneerauksia ja investointeja, kuten Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Uudet vesi- ja jätehuollon hinnat tulevat voimaan tammikuun alusta 2021. ... Lue lisää »

160-vuotias Helsingin kaupunginkirjasto elää ajassa ja tavoittaa kaupunkilaiset monipuolisilla palveluillaan

Helsingin kaupunginkirjasto täyttää 160 vuotta keskiviikkona 7. lokakuuta 2020. Pyöreitä vuosia juhlitaan työn merkeissä ja asiakkaat toivotetaan yhtä lämpimästi tervetulleiksi kirjastoon kuin muinakin päivinä. 160 vuodessa Helsingin kaupunginkirjasto on kehittynyt yhden huoneiston ja noin 400 lainattavan kirjan kansankirjastosta Suomen suurimmaksi 37 lähikirjaston, kahden kirjastoauton sekä seniorikeskusten, sairaaloiden ja kotiin vietävien palvelujen kirjastokokonaisuudeksi.

Lähiökoutsit opettavat yläkoululaisille elämäntaitoja valinnaisaineena Malmilla

Liikunnallisella elämys- ja toimintakurssilla nuoret oppivat toimimaan ryhmässä, kantamaan itsestään vastuuta ja pärjäämään entistä paremmin elämässä.

Malmin peruskoulussa on alkanut tänä vuonna uudenlainen valinnaisaine, jossa tuetaan nuorten itsetuntoa ja opetetaan elintärkeitä elämäntaitoja. Oppiminen tapahtuu liikunnan, keskustelun ja itsereflektion avulla.”Kaikki tehdään toiminnan kautta, mutta aina on aikaa keskusteluun ja itsereflektioon. Oppiminen tapahtuu oivaltamisen kautta”, valinnaisainetta vetävä Tuomas Vaskisalmi kerto... Lue lisää »

Östersundomin arvokkaiden lintuvesien kunnostus alkaa - niitetyt alueet houkuttelevat muuttolintuja

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat Östersundomin lintuvedet Helsingin itärajalla ovat arvokkaita lintujen pesimä- ja ruokailualueita sekä muutonaikaisia levähdysalueita. Itämeren rehevöitymisen ja rantalaidunnuksen päättymisen myötä järviruo’on määrä on lisääntynyt voimakkaasti suojelluilla lahdilla. Ruovikoituminen, yhdessä rantojen muun umpeenkasvun kanssa on muuttanut lintulajistoa. Esimerkiksi kahlaajalintujen määrät ovat vähentyneet.

Nyt Östersundomin lintuvesiin kuuluvaa Bruksvikenin aluetta on ryhdytty kunnostamaan Helsingin kaupungin toimesta. Kunnostustöihin sisältyy ruovikkoalueen koneellista niittoa ja laidunnusta. Ruovikkoa on niitetty jo tänä vuonna. Ranta-alueilla on tarkoitus raivata puustoa avoimien ja puustoisten perinnebiotooppien kunnostamiseksi.Ranta-alueiden kunnostustyöt ja laidunaitojen rakentami... Lue lisää »

Ekokompassi-sertifikaatti ohjaa vastakin Palvelukeskus Helsingin ympäristötyötä

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka myönnettiin Palvelukeskus Helsingille ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein ja Palvelukeskus Helsinki läpäisi syyskuun lopussa järjestetyn auditoinnin ilman poikkeamia. Ekokompassi-sertifikaatti on siis Palvelukeskus Helsingin jokaisen lähes 500 toimipaikan käytössä myös tulevan kolmen vuoden ajan.

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka myönnettiin Palvelukeskus Helsingille ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein ja Palvelukeskus Helsinki läpäisi syyskuun lopussa järjestetyn auditoinnin ilman poikkeamia. Ekokompassi-sertifikaatti on siis Palvelukeskus Helsingin jokaisen lähes 500 toimipaikan käytössä myös tulevan kolmen vu... Lue lisää »

Ajankohtaista

Helsinkiin liikkuvat monikieliset koronaneuvojat

Koronaneuvonta näkyy jatkossa entistä enemmän katukuvassa. Helsingissä aloittavat marra...

Kaupunkiuudistusalueille lähiöavustusta liikuntapalvelujen parantamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt Helsingille vuoden 2020 lähiöav...

Kansainvälisten osaajien houkuttelun kokonaisuus Helsinki Freedom käynnistyy

Helsinki Freedom eli kansainvälisten osaajien houkuttelun markkinoinnin kokonaisuus sta...

Mittava lisärahoitus lasten ja nuorten digimedian hankintaan yleisille kirjastoille

Koronaepidemian vuoksi laaditusta eduskunnan lisäbudjetista on lohkaistu 800 000 euron ...