Helsingillä useita valtteja startup-kaupunkien mittelössä – kärjessä toimivuus sekä maailman paras työn ja vapaa-ajan tasapaino

Helsingin kaupungilla ja Slushilla on yhteinen tavoite: Helsingin saattaminen maailmankartalle kärkipaikkana olla kasvuyrittäjä, mutta samalla myös elää toimivaa ja hyvää arkea. Uudella, aiempaa merkittävämmällä Slush-yhteistyöllä Helsinki havittelee kaupunkiin lisää kansainvälisiä kykyjä ja vahvempaa erottautumista Euroopan muista startup-kaupungeista.

Kaupungin viheralueiden hiilensidontaa edistetään tutkimuksella

Helsingin Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa aloitetaan marraskuussa tutkimus, jonka piiriin kuuluu noin 80 puuta. Tutkimuksessa selvitetään biohiilipohjaisten kasvualustojen vaikutusta maaperän toimintaan ja puiden kasvuun.

Yrityksiltä toivotaan ratkaisuja rakentamisen kiertotalouden edistämiseen

Helsinki järjesti yrityksille 7.11.2019 Talonrakentamisen kiertotalous -tilaisuuden, johon kokoontui noin 100 yrityksen, koulutus- ja tutkimuslaitoksen, rakennusalan järjestöjen ja julkisen sektorin edustajaa. Lähes puolet kaupungin päästövähennyspotentiaalista liittyy rakennuksiin ja niiden energiankäyttöön. Kaupunki toivoo yrityksiltä näkemyksiä kiertotalouden huomioimisesta hankintakriteereissä, tarjouskilpailuissa ja tontinluovutusehdoissa.

Töölönlahden kierrokset tulivat täyteen – Helsinki lahjoittaa 50 000 euroa Itämeren suojeluun

Kaupunki käynnisti heinäkuussa liikkumishaasteen, jonka tavoitteena oli saada vuoden loppuun mennessä kasaan maapallon ympärysmitan verran kierroksia Töölönlahdella. Kierrosten tavoitemääräksi asetettu 40 000 kilometriä tulikin täyteen jo tällä viikolla. Tämä merkitsee sitä, että Helsingin kaupunki lahjoittaa 50 000 euroa Itämeren suojeluun muovijätteeltä.