Helsinki kutsuu kaupungit ratkaisemaan yhdessä globaaleja ongelmia

Helsinki Impact Conference tuo tällä viikolla Helsingin Musiikkitalolle runsain joukoin kestävästä kaupunkikehityksestä kiinnostuneita päättäjiä, tutkijoita ja kaupunkipolitiikan vaikuttajia. Konferenssin isäntänä Helsingin kaupunki haluaa olla vauhdittamassa kaupunkien välistä yhteistyötä, jota tarvitaan globaalien ongelmien ratkomiseen ja eurooppalaisen yhteisön tiivistämiseen.

Helsingissä juhlitaan avoimen datan ensimmäistä vuosikymmentä

Tasan kymmenen vuotta sitten lausuttiin pääkaupunkiseudun yhteisen Helsinki Region Infoshare -palvelun syntysanat ja historian ensimmäinen Apps for Democracy -kilpailu palkitsi avoimia tietovarantoja hyödyntäneet sovellukset. Vuosi 2009 oli Suomessa avoimen datan vuosi nolla.

Helsingissä pärjää jatkossa entistä paremmin englannin kielellä

Helsinki kansainvälistyy ja monimuotoistuu voimakkaasti, sillä tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa kaupunkiin muuttavista tulee Suomen ulkopuolelta. Jotta Helsingin elinkeinoelämä pysyy elinvoimaisena, täytyy alueelle houkutella huomattava määrä lisää kansainvälistä osaamista ulkomailta. Vastatakseen näihin tarpeisiin Helsinki parantaa englanninkielisiä palveluita kaikilla toimialoillaan vuoteen 2021 mennessä.