Mikromuovien päätymistä Itämereen pyritään ensimmäistä kertaa estämään viherseinän avulla

Viherratkaisut saattavat tulevaisuudessa nousta merkittävään rooliin mikromuovin torjunnassa ja Itämeren suojelussa. Itämerihaasteen pilottiprojektin aikana testataan, voidaanko viherseinien avulla kerätä hulevedessä esiintyvää mikromuovia talteen tehokkaasti ja estää sen pääsyä vesistöihin.

Viherratkaisut saattavat tulevaisuudessa nousta merkittävään rooliin mikromuovin torjunnassa ja Itämeren suojelussa. Itämerihaasteen pilottiprojektin aikana testataan, voidaanko viherseinien avulla kerätä hulevedessä esiintyvää mikromuovia talteen tehokkaasti ja estää sen pääsyä vesistöihin. Lue lisää »

OmaStadin ideointi on avoinna 5.–25.10.

Ideoita oman kaupunginosan, alueen tai koko kaupungin kehittämiseksi voi jättää 5.–25.10.2020 verkko-osoitteessa omastadi.hel.fi.

Ideoita oman kaupunginosan, alueen tai koko kaupungin kehittämiseksi voi jättää 5.–25.10.2020 verkko-osoitteessa omastadi.hel.fi.Tietoa OmaStadista ja tukea ideoimiseen saa stadiluotseilta sekä monista kaupungin palvelupisteistä, kuten kirjastoista ja asukastaloista.Tarkemmat tiedot tapahtumista ja ideoimisen tuesta löytyvät omastadi.hel.fi -sivustolta. Lue lisää »

Venture with Air kutsuu mukaan etsimään ratkaisuja kaupunkien ilmansaasteongelmiin

Helsingin kaupunki on yhdessä Helsingin yliopiston, Slushin ja muiden kumppaneiden kanssa käynnistänyt kansainvälisen kilpailun, jossa etsitään ilmanlaatudataa hyödyntäviä ratkaisuja kaupunkiympäristöjen elinkelpoisuuden ja ekologisen kestävyyden parantamiseksi. Voittajatiimille on luvassa 20 000 euron rahapalkinto.

Helsingin kaupunki on yhdessä Helsingin yliopiston, Slushin ja muiden kumppaneiden kanssa käynnistänyt kansainvälisen kilpailun, jossa etsitään ilmanlaatudataa hyödyntäviä ratkaisuja kaupunkiympäristöjen elinkelpoisuuden ja ekologisen kestävyyden parantamiseksi. Voittajatiimille on luvassa 20 000 euron rahapalkinto. Lue lisää »

Helsinki julisti ilmastohätätilan

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Helsingin kaupunki on tänään julistanut ilmastohätätilan, jolla kaupunki tunnustaa vastuunsa hiilijalanjälkensä pienentämisestä ja tiedostaa, että ilmastotoimilla on kiire.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Helsingin kaupunki on tänään julistanut ilmastohätätilan, jolla kaupunki tunnustaa vastuunsa hiilijalanjälkensä pienentämisestä ja tiedostaa, että ilmastotoimilla on kiire. Lue lisää »

Teollisten jätevesien hallintaa Itämeren alueella on parannettu BEST-hankkeessa

Suomalaiset, virolaiset, latvialaiset, puolalaiset ja venäläiset projektipartnerit ovat kehittäneet parempaa teollisten jätevesien hallintaa Itämeren alueella BEST-hankkeessa (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment). Hankkeessa on selvitetty teollisten jätevesien käsittelyn nykytilaa, etsitty hyvää käsittelyä estäviä pullonkauloja sekä kerätty ja testattu hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Helsingin kaupunki on toiminut hankkeen pääpartnerina, lisäksi Suomesta ovat olleet mukana John Nurmisen Säätiö sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

Kansainvälisille perheille on avattu uusi kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on avannut uuden palveluneuvonnan nykyisen palveluneuvonnan rinnalle. Tarjolla on sekä puhelin- että jalkautuvaa neuvontaa kansainvälisille perheille, jotka pohtivat suomalaiseen koulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on avannut uuden palveluneuvonnan nykyisen palveluneuvonnan rinnalle. Tarjolla on sekä puhelin- että jalkautuvaa neuvontaa kansainvälisille perheille, jotka pohtivat suomalaiseen koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Lue lisää »

”Mulla on toi sama kirjastokortti!” Ekaluokkalaisstartti tekee kirjaston tutuksi pienille koululaisille

Helsinkiläislapset oppivat, että kirjasto on avoin ihan kaikille. Jokainen ekaluokkalainen saa myös kirjalahjan.

Töölön ala-asteen 1F-luokalla on jännittävä aamu. Luokka on menossa ensi kertaa yhdessä tutustumaan kirjastoon. Kyseessä on kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä toteutettava ekaluokkalaisten kirjastostartti, jonka tavoitteena on tavoittaa kaikki Helsingin ekaluokkalaiset. Lue lisää »

Uusi Green Paths -reittiopas auttaa valitsemaan hiljaisimman ja ilmanlaadultaan parhaan pyöräily- ja kävelyreitin

Pääkaupunkiseudulla toimivan uuden Green Paths -reittityökalun suositukset perustuvat reaaliaikaiseen tietoon ilmanlaadusta ja kaupungilla tehtyihin melutasomittauksiin. Sovelluksen avulla liikkuja välttää vilkkaasti liikennöidyt kadut, mutta pääsee silti perille kohtuullisessa ajassa.

Pääkaupunkiseudulla toimivan uuden Green Paths -reittityökalun suositukset perustuvat reaaliaikaiseen tietoon ilmanlaadusta ja kaupungilla tehtyihin melutasomittauksiin. Sovelluksen avulla liikkuja välttää vilkkaasti liikennöidyt kadut, mutta pääsee silti perille kohtuullisessa ajassa. Lue lisää »

Sähköauton voi ladata 20 minuutissa Suvilahdessa

Sähköautoilu helpottuu Helsingissä, kun sähköautojen suurteholaturi saatiin Suvilahteen. Helenin suurteholaturissa voi ladata sähköauton jopa parissakymmenessä minuutissa.

Sähköautoilu helpottuu Helsingissä, kun sähköautojen suurteholaturi saatiin Suvilahteen. Helenin suurteholaturissa voi ladata sähköauton jopa parissakymmenessä minuutissa. Lue lisää »

Korkeasaari kompensoi hiilipäästöjään kasvattamalla monimuotoista metsää Mikkelissä

Korkeasaari kasvattaa monimuotoista metsää Mikkelissä. Metsän avulla sidotaan ilmakehän hiiltä. Pyrkiessään hiilineutraaliksi Korkeasaaren eläintarha kompensoi tällä toimella niitä päästöjä, joita ei voida vähentää.

Iframe not supportedKorkeasaari kasvattaa monimuotoista metsää Mikkelissä kompensoidakseen päästöjä, joita ei voida vähentää. Ensimmäiseksi kompensaatiokohteeksi valittiin eläinten ja henkilökunnan välttämättömät lentokuljetukset.  Lue lisää »

Ajankohtaista

Helsinkiin liikkuvat monikieliset koronaneuvojat

Koronaneuvonta näkyy jatkossa entistä enemmän katukuvassa. Helsingissä aloittavat marra...

Kaupunkiuudistusalueille lähiöavustusta liikuntapalvelujen parantamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt Helsingille vuoden 2020 lähiöav...

Kansainvälisten osaajien houkuttelun kokonaisuus Helsinki Freedom käynnistyy

Helsinki Freedom eli kansainvälisten osaajien houkuttelun markkinoinnin kokonaisuus sta...

Mittava lisärahoitus lasten ja nuorten digimedian hankintaan yleisille kirjastoille

Koronaepidemian vuoksi laaditusta eduskunnan lisäbudjetista on lohkaistu 800 000 euron ...