Helsingin tavoitteena on olla parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Helsinki kehittää digitalisaation avulla palveluita toimivamman kaupungin mahdollistamiseksi.

Kaupungin palveluita voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta sekä valita digipalvelun ja ihmisen kohtaamisen välillä. Digitalisaatio ei kuitenkaan tarkoita ihmiskohtaamisten loppumista vaan vaihtoehtoja.

Helsingin digitalisaatiohankkeet keskittyvät palveluihin, dataan ja tekoälyyn, infran kehittämiseen sekä kokeilukulttuuriin. Tavoitteita toteuttaa digitalisaatio-ohjelma, jonka hankkeet on jaettu neljään kehityskokonaisuuteen.

 1. Digitaaliset kaupunkilaispalvelut.
  Tavoitteena on, että helsinkiläiset saavat omien tarpeiden, kuten elämäntilanteen ja kiinnostuksen mukaan räätälöityjä henkilökohtaisia digitaalisia palveluita ja että Helsingin digipalvelut oppivat ennakoimaan kaupunkilaisten tarpeita. Osa muutosta on uusi henkilökohtainen kaupunkilaisprofiili.
 2. Data, tekoäly ja robotisaatio.
  Tavoitteena on, että Helsingin palveluiden ja toiminnan johtaminen ja kehittäminen perustuvat tulevaisuudessa vahvasti dataan sekä sen analytiikkaan ja mittaamiseen. Palveluiden prosesseista myös muokataan sujuvampia. Ihmistyönä tehtäviä manuaalisia perusvaiheita automatisoidaan hyödyntämällä robotiikkaa ja tekoälyä.
 3. Infra ja mahdollistajat.
  Tavoitteena on, että Helsinki rakentaa käyttöönsä modernin ja kattavan teknologisen perustan, jonka avulla uusia digitaalisia palveluita voidaan kehittää ripeästi ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Lisäksi Helsingin tietotekniikan infrastruktuuri, verkko ja tukipalvelut yhtenäistetään ja painopistettä voidaan siksi siirtää selvemmin uusien digitaalisten palveluiden kehittämisen helsinkiläisille. Myös henkilöstö saa käyttöönsä ajanmukaiset digityövälineet.
 4. Asiakaslähtöisen kokeilukulttuurin edistäminen.
  Tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia pienille kokeiluille ja keskittyä siihen, miten kokeiluista voidaan oppia ja kuinka opit saataisiin jalkautettua kaupunkiorganisaatioon tehokkaasti.

Virtuaalipalvelut vähentävät liikenteestä aiheutuvia päästöjä

Älykkääseen kaupunkiin kuuluvat älykkäät hyvinvointipalvelut. Palvelukeskus Helsinki tarjoaa vanhuksille ja toipilaille kotiaterioita, turvapuhelinpalveluita ja virtuaalihoitoja sekä kuljetuspalveluja.

Virtuaalipalvelu eli etähoito on tavoitteellista kaksisuuntaista kuva- ja äänivälitteistä hoivapalvelua tablet-laitteen välityksellä.

Virtuaalipalvelulla autetaan asiakasta päivittäisissä arjen asioissa, kuten lääkkeiden ottamisessa, verensokerin mittauksessa tai jumppahetkeä ohjaamalla. Digitaalisten laitteiden avulla mahdollistetaan myös yhteisruokailuhetkiä, jolloin ruokailijat voivat keskustella toistensa kanssa tablettia hyödyntäen.

Vanhusten kotona asumista tuetaan myös turvapuhelinpalveluilla, gps-rannekkeilla ja kotiateriapalveluilla.

Kuva- ja äänivälitteinen etähoitopalvelu sekä vanhusten ja vammaisten kuljetuspalvelu, Helsingin Matkapalvelu, säästivät viime vuonna yhteensä yli 1,75 miljoonaa ajokilometriä ja vähensivät liikenteestä aiheutuvia päästöjä lähes 380 tonnilla.

Lue lisää:

Digitaalinen Helsinki

Palvelukeskus Helsinki, HIMSS Europe & Health 2.0 2019 -esittelyvideo