Ilmastonmuutos on aikamme suurin ja vakavin haaste. Kaupungit ovat avainasemassa monissa ripeissä ilmastonmuutosta hillitsevissä toimissa. Helsinki ottaa vakavasti vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kansainvälisestikin kunnianhimoisen Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman mukaisesti Helsinki pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä

Vuonna 2035 Helsingissä tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa

Tähän päästään vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 prosenttia vuodesta 1990. Jäljelle jäävä 20 prosenttia kompensoidaan siten, että Helsinki huolehtii päästövähennysten toteutumisesta kaupungin ulkopuolella tai esimerkiksi hiilinieluja lisäämällä. Helsingin päästölaskelmissa huomioidaan Helsingin rajojen sisäpuolella syntyvät päästöt. Laskelmiin eivät sisälly Helsingin ulkopuolella syntyvät päästöt, kuten lentomatkustaminen, muualla tuotettu ruoka tai muualla ostetut tavarat ja palvelut.

Suurin osa Helsingissä syntyvistä hiilidioksidipäästöistä, 56 prosenttia, aiheutuu lämmityksestä. Seuraavaksi suurimmat päästöt, 24 prosenttia, tulevat liikenteestä. Kolmantena isona päästölähteenä, 15 prosenttia, on sähkönkäyttö. Näiden ja loppujen päästöjen vähentämiseksi on Hiilineutraali Helsinki -ohjelmassa listattu yhteensä 147 toimenpidettä.

Suurin päästövähennyspotentiaali piilee vanhojen rakennusten energiaremonteissa

Esimerkiksi peruskorjauksen yhteydessä rakennus voidaan korjata aikaisempaa huomattavasti energiatehokkaammaksi. Koska vain pieni osa Helsingissä sijaitsevista rakennuksista on kaupungin omistuksessa, on tärkeää saada asukkaat ja organisaatiot mukaan päästövähennyksiin. Valtaosa päästöjä vähentävistä toimista on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavia rakennusten omistajille. Samalla ne usein parantavat asumisviihtyvyyttä.

Lämmityksen aiheuttamia päästöjä vähennetään muun muassa siten, että kaupunki neuvoo asukkaita energiaremonteissa ja uusiutuvan energian lisäämisessä ja että kaupunginosien suunnittelua ohjataan yhä vahvemmin hiilineutraalisuuden mukaisesti.

Myös rakennusvalvonnassa ohjataan energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä uusiutuvaan energiaan. Rakentamisen koko hiilijalanjälki otetaan huomioon ja edistetään puurakentamista. Kaupunki kokoaa kaikki energiaan liittyvät tiedot rakennuskannastaan ​​3D-karttasovellukseen, jonka nimi on Climate Atlas.

Hiilineutraali Helsinki syntyy helsinkiläisten, kaupungin, yritysten ja organisaatioiden yhteistyöllä

Jatkuvalla ilmastotyöllä on saavutettu jo paljon. Helsingin päästöt vuonna 2017 olivat 24 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990, vaikka asukasluku on samassa ajassa kasvanut runsaasti. Helsinkiläistä kohti laskettuna päästöt olivat noin 42 prosenttia pienemmät. Jotta Helsingistä tulee hiilineutraali, päästöjä on kuitenkin vähennettävä entistä enemmän ja nopeammin. 

Helsinki ottaa käyttöön hiilineutraali Helsinki -seurantatyökalun. Seurantatyökalussa on jokaiselle ohjelman 147 toimenpiteelle on oma sivu, jolla kyseisen toimenpiteen etenemistä voi kuka tahansa seurata ja tieto toimenpiteistä karttuu samaan paikkaan. Arviot päästöistä, kustannuksista ja muista vaikutuksista avataan laskentaperusteineen ja niitä voi kuka tahansa kommentoida. Kaupunkilaisilta myös pyydetään palautetta ajankohtaisista kysymyksistä. Toimenpiteitä päivitetään asiantuntijatiedon ja kansalaispalautteen perusteella. Seurantatyökalu on toistaiseksi nähtävillä ja käytössä betaversiona.

Lue lisää

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma  PDF

Hiilineutraali Helsinki 2035, Tiivistelmä  PDF

Energia- ja ilmastoatlas, tietokanta

HNH2035-seurantatyökalu (kehitteillä)
 

Climate Vanguard Cities -logo