Kaupunkien rooli ja merkitys globaalien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoina kasvaa tulevaisuudessa. Helsingin kaupunki haluaa olla vauhdittamassa kaupunkien välistä yhteistyötä, jota tarvitaan maailmanlaajuisten ongelmien ratkomisessa.

Tulevaisuuden globaalit ongelmat ratkaistaan kaupungeissa. Helsinki on erinomainen esimerkki kaupunkien ratkaisukyvystä: tartumme haasteisiin kokeilemalla rohkeasti uudenlaisia toimintatapoja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Helsinki esitteli kestävän kaupunkikehityksen ratkaisujaan Suomen EU-puheenjohtajakaudella 1. heinäkuuta - 31. joulukuuta 2019. 

Helsingin kaupunki kutsui lokakuussa 2019 kaupunkikehityksestä kiinnostuneita päättäjiä, tutkijoita ja kaupunkipolitiikan vaikuttajia ensimmäiseen Helsinki Impact Conference -tapahtumaan. Konferenssin tavoitteena oli herätellä kaupunkeja ratkaisemaan yhdessä globaaleja ongelmia.

”Kaupungit luovat edellytyksiä sujuvalle ja hyvälle arjelle. Ne ovat suunnannäyttäjiä ja alusta kestävän tulevaisuuden tärkeimmille ratkaisuille, oli kyse energiantuotannosta, tasapainoisten kaupunginosien kehittämisestä tai palveluja parantavasta digitalisaatiosta”, muistutti konferenssin avannut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Konferenssin tuloksena Helsingin, Tukholman ja Tallinnan johto sekä eurooppalaiset kaupunki- ja metropolialuiden yhteistyöverkostot Eurocities ja Metrex allekirjoittivat julkilausuman, jolla he sitoutuivat edistämään yhteisten globaalien haasteiden ratkaisua.

”Kaupunkien välinen yhteistyö ja toisilta oppiminen on välttämätöntä, kun haluamme löytää ratkaisuja polttaviin kysymyksiin. Tahdin niin ilmastoteoissa kuin sosiaalisesti oikeudenmukaisten kaupunkien rakentamisessa täytyy olla kiihkeämpi, kuin mitä se on ollut tähän asti”, julkilausuman Helsingin osalta allekirjoittanut apulaispormestari Anni Sinnemäki painotti.

Julkilausumalla sitouduttiin edistämään:

  1. Ilmastonmuutoksen vastaista taistelua
  2. Ihmisläheisempää digitaalista muutosta ja teknologian eettistä käyttöä
  3. Urbaanin ympäristön kehittämistä kaupunki- ja aluesuunnittelun keinoin
  4. Sosiaalista tasa-arvoa ja avoimempia kaupunkeja sekä
  5. Kaupunkien roolia innovaatioalustoina.

Linkki julkilausumaan:
The future of Europe is made in cities – Helsinki Impact Declaration, Helsinki 10th October 2019

Lue lisää

Helsinki Impact Conference 2019