Kaupungeilla on tulevaisuudessa entistä merkittävämpi rooli globaalien haasteiden ratkaisijoina. Helsinki haluaakin olla edelläkävijä globaalin vastuun paikallisessa toteuttamissa ja on ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa sitoutunut vapaaehtoiseen kestävän kehityksen tavoitteiden raportointiin YK:lle.

Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy, mutta samalla on kiinnitettävä huomiota sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun.

Aikamme suurimmat yhteiset haasteet ilmastonmuutoksesta voimistuvaan segregaatioon eivät enää pitkään aikaan ole rajoittuneet vain kansakuntien murheiksi. Ongelmiemme ratkaiseminen ei myöskään ole mahdollista pelkästään valtioiden toimenpitein. Merkittävä osa ratkaisuista toteutuu paikallisella tasolla. Kaupunkien rooli käytännönläheisinä ruohonjuuritason toimeenpanijoina korostuu.

Helsinki raportoi YK:lle kestävän kehityksen tavoitteista

Helsinki päätti syyskuussa 2018 ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa sitoutua vapaaehtoiseen kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden (SDG) toimeenpanoraportointiin YK:lle New Yorkin mallin mukaisesti. YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

Raportoinnin kautta Helsinki nostaa vastuullisuuden konkreettisella tavalla kaupungin toimintaa yhä vahvemmin ohjaavaksi lähtökohdaksi. 

Raportin ensimmäisessä osassa Helsinki esittelee kaupunkistrategiassa mainittuja tavoitteita, joiden kautta se voi edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Näitä ovat kestävän kasvun turvaaminen, uudistuvat palvelut ja vastuullinen taloudenpito. Helsingin kaupunkistrategiassa on tunnistettavissa useita tavoitteita, joiden kautta Helsinki osallistuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Raportoinnin ensimmäinen vaihe valmistui ja julkaistiin huhtikuussa 2019. Lopullinen raportti Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 on julkaistiin kesäkuussa ja luovutettiin YK:lle heinäkuussa 2019.


Lue lisää

Kestävä kehitys Helsingissä

Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019  PDF

Maailman toimivin kaupunki – Kestävän kehityksen tavoitteet, kaupunkitasoisen toimeenpanoraportoinnin II osa  PDF

Maailman toimivin kaupunki – Kestävän kehityksen tavoitteet, kaupunkitasoisen toimeenpanoraportoinnin I osa  PDF