Helsingissä luonto ja meri ovat jokaisen käden ulottuvilla. Urbaani syke yhdistyy luonnon rauhaan jo Töölönlahdella, vajaan kilometrin säteellä päärautatieasemasta. Ulkoilu ja luonnosta nauttiminen ovatkin helsinkiläisten lempitapoja viettää vapaa-aikaa.

Helsinki on yksi maailman vihreimmistä metropoleista. 40 prosenttia Helsingin pinta-alasta on viher- tai virkistysaluetta. Helsingissä on 216 kilometriä ulkoiluteitä ja kuntoratoja ja 1200 kilometriä pyöräteitä. Kaupungin rantaviiva on yli 130 kilometriä pitkä ja saaria on noin kolmesataa. Luonto on lähellä helsinkiläisiä, ja tästä halutaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Kaupunkia rakennetaan ja kehitetään luontoa kunnioittaen.

Jokainen helsinkiläinen asuu alle 10 kilometrin päässä merenrannasta

Merellinen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta ja vetovoimatekijä, jonka kehittämiseen panostetaan vahvasti. Helsingin saaristossa sijaitsee kymmenittäin suosittuja virkistyskohteita. Tunnetuin ja kävijämäärältään vilkkain vierailukohde on Unescon maailmanperintölistalle kuuluva Suomenlinna.

Helsinki on viime vuosina myös avannut virkistyskohteiksi myös uusia saaria, kuten aiemmin puolustusvoimille kuuluneet Vallisaaren ja Isosaaren. Jatkossa uusia, kaikille avoimia kohteita on tulossa vielä lisää.

Merellinen strategia parantaa merellisten kohteiden palveluita ja saavutettavuutta

Helsingillä on oma merellinen strategia, jonka avulla kehitetään kaupungin merellisiä virkistysmahdollisuuksia ja matkailupalveluita huomioiden niin asukkaiden, vierailijoiden kuin yrittäjien näkökulman. Tavoitteena on muun muassa parantaa merellisten kohteiden saavutettavuutta, kehittää saariston palveluja ja edistää merellisiä tapahtumia.

Helsingin merellinen strategia linjaa kehittämistavoitteet aina vuoteen 2030 saakka. Yksi merkittävä välietappi on vuoden 2020 kesällä Vallisaaressa ensimmäistä kertaa järjestettävä kansainvälinen nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali, johon odotetaan noin 300 000 kävijää kotimaasta ja ulkomailta.

Merellisten kohteiden saavutettavuutta on parannettu muun muassa lisäämällä HSL Reittioppaaseen vakituisen vesiliikenteen piirissä olevat 26 saarikohdetta. Lisäksi saariston kärkikohteiden vesi- ja huoltoliikenteen suunnittelu on käynnissä. Vallisaaren vastuullisen kehittämisen tueksi saari saa kunnallistekniikan. Lisäksi suosiotaan kasvattavan vesiurheilun mahdollisuuksia parannetaan.

Myös merellisen palvelutarjonnan täydentymisen eteen on työskennelty tiiviisti. Helsingissä on ollut kesäkaudella käytössä veneiden uberiksi kutsuttu Bout-sovellus ja Skipperin kaupunkisoutuveneet.

Merellisen Helsingin kehittämisessä otetaan luonnollisesti huomioon herkkä saaristoluonto sekä Itämeren suojelun ja kulttuuriperinnön asettamat vaatimukset. Meriluonnon tilaa seurataan säännöllisesti tutkimuksin ja Helsinki osallistuu aktiivisesti Itämeren suojelutyöhön. Ympäristötietoisuus on mahdollisuus myös uudentyyppisen liiketoiminnan ja tuoteinnovaatioiden kehittämiselle.
 

Helsingin edustalla on noin 300 saarta. Lyhyen lauttamatkan päässä keskustasta ovat esimerkiksi seuraavat suositut kohteet:

Suomenlinna
Vallisaari
Pihlajasaari
Isosaari
Lonna

 

Lue lisää

My Helsinki – Merellinen Helsinki
Saaristossa