Helsingin tavoitteena on, että yksikään nuori ei syrjäydy, vaan jokaiselle löytyy jatkokoulutus- tai työpaikka. Nuoret luottavat tulevaisuuteen ja Helsinkiin asuinpaikkana sekä tuntevat voivansa vaikuttaa kaupungin toimintaan. 

Nuorten syrjäytymiskierre, erityisesti koulutuksesta ja työstä, on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jonka lievittäminen on tärkeää kestävän kaupunkikehityksen kannalta. Nuorten syrjäytyminen vaikuttaa nuorten itsensä lisäksi myös kaupungin talouteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi lasten ja nuorten palveluketjua vahvistetaan. Palveluketju alkaa lähineuvolasta jatkuen varhaiskasvatukseen ja päiväkotiin, kouluun, kouluterveydenhuoltoon ja nuorisotyöhön. Palveluiden korkea laatu kaikkialla kaupungissa on edellytys tasavertaiselle ja hyvälle elämälle.

Helsingissä jokaiselle nuorelle löytyy peruskoulun jälkeen jatkokoulutuspaikka

Peruskoulun päättävien nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen tai työelämään tuetaan muun muassa Ohjaamo-toimintamallilla ja etsivällä nuorisotyöllä. Maahanmuuttajataustaisille nuorille on tarjolla myös erityistä tukea. Helsingissä toteutuukin koulutustakuu: jokaiselle nuorelle löytyy peruskoulun jälkeen jatkokoulutuspaikka.

Nuorten siirtymistä työelämään tuetaan myös tarjoamalla nuorille kaupungin tukemaa kesätyöseteliä. Kesäsetelillä kaupunki maksaa osan nuoren palkasta työnantajalla. Kesäseteli jaetaan kaikille helsinkiläisille 9. luokkalaisille nuorille. 

Ruuti tuo nuoret mukaan päätöksentekoon

Helsingissä nuorilla on myös hyvät mahdollisuudet osallistua kaupungin toimintaan ja jopa päätöksentekoon. Ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä, jonka kautta 13–17-vuotiaat nuoret saavat äänensä kuuluviin. Ruudin kautta nuoret voivat tehdä aloitteita, päättää osasta nuorisopalveluiden budjetin käytöstä tai osallistua Helsingin nuorisoneuvostoon. Konkreettisten toimien lisäksi Ruuti opettaa vaikuttamisen ja osallisuuden taitoja, tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia toimintatapoja sekä yhdessä tekemistä.

Mukana-hanke ennaltaehkäisee syrjäytymistä

Mukana-hankkeella tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä.

Hyvinvointia tulee tukea jo ennen ongelmien ilmaantumista, ja lapsuudessa ilmeneviin signaaleihin reagoida ennen vaikeiden oireiden ilmestymistä. Syrjäytymisen ehkäisyssä tärkeää on kohdentaa toimenpiteet oikea-aikaisesti ja vahvistaa hyvinvointia tukevien ja suojaavien tekijöiden ja kasvuympäristöjen toimintamahdollisuuksia. Mukana-ohjelman tavoitteena on siirtää syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävän työn painopistettä ennaltaehkäiseväksi.

Ohjaamosta saa vastauksia monialaisiin kysymyksiin, yhdeltä luukulta 

Ohjaamo Helsinki on paikka kaikille 15–29-vuotiaille. Ohjaamoon voi tulla ilman ajanvarausta kysymään neuvoa asiasta kuin asiasta: koulutuksesta, työnhausta, taloudesta tai sosiaali- ja terveydenhoidon huolista.

Ajankohtaista

Helsinki arvioi jälleen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmas...

Helsinki mukana isännöimässä maailman ensimmäistä pelimaailman huipputeknologiaa hyödyntävää virtuaalikonferenssia

Helsingin ja Tallinnan kaupungit isännöivät kolmatta World Summit on Digital Built Envi...

Ilmastokysymys voitetaan tai hävitään kaupungeissa – Helsinki etsi ja esitti ratkaisuja Ilmastokorkeakoulussa

Ilmaston tulevaisuus ratkaistaan kaupungeissa. Sanoma oli harvinaisen selvä kaupungin j...

Helsinki mukana valtion ja kaupunkien sopimuksessa työmaiden päästöjen vähentämiseksi

Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Helsingin, Espoon, Turun ja Vantaan kaup...