Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut ovat Suomessa korkeatasoisia ja edistävät tasa-arvoa. Kattava sosiaaliturvajärjestelmä turvaa riittävän toimeentulon ja huolenpidon kaikissa elämäntilanteissa.

Järjestelmää toteuttavat kunnat yhdessä valtion, työttömyyskassojen, eläke- ja muiden vakuutuslaitosten kanssa. Helsinki on Suomen mittakaavassa sosiaali- ja terveyspalvelujen innovatiivinen kehittäjä ja edelläkävijä. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Heitä palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteissä 15 000 alan ammattilaista. Helsinki käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen 2,1 miljardia euroa vuodessa. Tämä muodostaa noin 47 prosenttia kaupungin koko menoista.

Helsinki uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja rohkeasti

Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden lähtökohtana on, että asiakkaan tarpeet tunnistetaan aiempaa paremmin ja palvelut kohdennetaan täsmällisemmin. Tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta, asiakaskokemusta, vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Esimerkiksi uudet perhekeskukset palvelevat lapsiperheitä kokonaisvaltaisesti. Perhekeskus pitää sisällään mm. äitiys- ja lastenneuvolan, mikä on ollut kansainvälisesti kiinnostava konsepti jo vuosia. Perhekeskuksista löytyy yhden luukun periaatteella monia palveluita. Näin lasten ja nuorten palveluketju vahvistuu ja mahdolliset ongelmat havaitaan entistä varhemmin.

Helsingin uudet terveys- ja hyvinvointikeskukset tarjoavat laajan paletin sosiaali- ja terveyspalveluja. Saman katon alla löytyy niin terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut, ja vammaistenpalvelut kuin hammashoidon.

Tällä hetkellä terveys- ja hyvinvointikeskuksia on Vuosaaressa ja Kalasatamassa. Seuraava tulee Myllypuroon arviolta 2020.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhoito Helsingissä

Kuva: Riitta Supperi / Keksi Agency / Finland Promotion Board