Helsingfors provar nya lösningar i kampen mot plastavfall i havet

Helsingfors stads Östersjöutmaning och stadens affärsverk för byggtjänster Stara genomför i sommar ett samarbete med Clewat Oy där man testar farkosten Cleansweep för att tygla nedskräpningen av havet. Cleansweep är en ny typ av farkost och den testas i sommar 23 juni till 3 juli och 21 juli till 31 juli. Med testerna undersöker man farkostens funktionalitet i stävjande av nedskräpningen av havet.

Medborgarbudgeten möjliggör elbåt mellan Vårdö och Degerö

Från och med tisdagen den 16 juni börjar ett trafikförsök där Helsingfors skärgårds första eldrivna förbindelsebåt börjar trafikera mellan Vårdö och Degerö. Båten trafikerar på Rävsundet varje vecka till den 23 augusti, från tisdag till söndag kl. 9.00-19.00. Båten rymmer sex personer. Den har ingen tidtabell, utan tillkallas med mobilappen Callboats. Det vill säga man laddar ner en applikation till mobiltelefonen eller annan mobilapparatur, och kallar på båten med den. Båtresan i en riktning kostar två euro för vuxna och en euro för barn 7-17-år.

Världens lyckligaste stad satsar på gott liv

På den internationella dagen för lycka den 20 mars publicerade nätverket SDSN under UN sin årliga rapport om en världsomfattande lyckojämförelse. Finland var på toppen redan tredje året i rad. Lyckojämförelsen gjordes nu för första gång även mellan städer. Helsingfors var först som världens lyckligaste stad, vilket återspeglade jämförelsen mellan länderna.

Från ekonomisk optimering på kort sikt mot långsiktig hållbarhet

Helsingfors första lokalstrategi föreslås för stadsstyrelsen den 8 juni. Framöver kommer stadens omfattandefastighetstillgångar att administreras och skötas med tanke på långsiktig hållbarhet. Det betyder att lokalerna ska planeras och byggas så att de tål tidens tand och kan betjäna olika slags användare.

Helsingfors naturskyddsprogram avancerade i snabb takt år 2019

Vid utgången av 2019 hade Helsingfors naturskyddsområden motsvarande 2,2 procent av landarealen och 0,95 procent av havsområdet. Det inrättades tre nya naturskyddsområden: utvidgningen av Magnuskärr och Högholmsklobben samt Kallviksgrundet, som är Helsingfors enda naturskyddsområde under vatten. Detta framgår av Helsingfors stads miljörapport 2019, som stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 1 juni.

Helsinki Energy Challenge fortsätter – anmälningstiden förlängs

Coronaviruset stoppar inte Helsingfors klimatarbete. Tidsschemat för den internationella utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge har ändrats på grund av COVID-19-epidemin, men tävlingsprocessen bevaras trots ändringen i schemat.

Förskoleplats med ett sms – försöket lyckades bra i Helsingfors

Helsingfors vill vara en stad som förutser invånarnas servicebehov och ger tillgång till service oberoende av tid och plats. Ett steg mot detta mål är försöket som gjordes i två områden för småbarnspedagogik i januari.