En paviljong för Helsingforsbiennalen ska uppföras vid Lybeckskajen

Helsingfors stad kommer att uppföra paviljongen samt två nya bryggor vid avgångsplatsen för Helsingforsbiennalens linjetrafik vid Lybeckskajen bredvid den Gamla Saluhallen. Paviljongen kommer att innehålla linjetrafikens biljettförsäljningsställe samt Helsingfors turistinformation.

Förskoleplats med ett textmeddelande i Helsingfors

I fortsättningen erbjuder Helsingfors barnet som närmar sig förskoleåldern och barnets vårdnadshavare en lämplig förskoleplats utan ansökan. Blanketter att fylla i? 0. Samtal till daghemmet? 0. Framöver får vårdnadshavaren ett SMS-meddelande från staden och genom att svara på det kan platsen tas emot. Så här fungerar nya digitala Helsingfors.

Helsingfors fick verktyg för att bedöma designens påverkan

Helsingfors stad inledde i våras ett samarbete med Aalto-universitetets institution för design i syfte att bedöma designverksamhetens påverkan. Det är fråga om den första kartläggningen av stadens designprojekt och av deras fördelar och utmaningar. Resultaten presenterades i december då en studentkurs hade sitt avslutande seminarium.

Framgångsrikt första år för Helsingfors centrumbibliotek Ode

Den 5 december fyller Helsingfors centrumbibliotek Ode ett år. Det första året för Ode som öppnades den 5 december 2018 har varit en framgång. Det beräknade besökarantalet har redan överskridits med råge. Under året har Ode också fått ta emot flera olika pris och det har också fått mycket positiv feedback från allmänheten.

Första OmaStadi omröstningen var en succé

OmaStadis omröstningsfas avslutades i slutet av oktober. Sammanlagt 69 284 registrerade personer deltog. Sammanlagt 49 705 personer röstade. Valdeltagandet steg till nästan åtta procent. Det var fråga om den största elektroniska omröstningen någonsin som ordnats inom den offentliga sektorn i Finland.