Sommardag vid Tölöviken inleder Finlands EU-ordförandeskap

Hela folkets fest i Tölövikens park och på Medborgartorget öppnar Finlands EU-ordförandeskap 8 juli. Festens programutbud är rikligt och hållbarhet är den bärande tanken. Öppningsfesten innebär även startskottet för Tölövikens motionskampanj, där man tillsammans ska gå runt jorden för Östersjöns väl.

Helsingfors presenterar lösningar för hållbar urban utveckling under EU-ordförandeskapet

Finlands EU-ordförandeskap, som börjar idag, för med sig mycket internationell synlighet för Helsingfors. Konferensgästerna som kommer till Helsingfors får uppleva stadens hållbara vardagslösningar. Dessutom inbjuds konferensgästerna till att njuta av upplevelserna kring Tölöviken.

Helsingfors stad klar med sin rapport till FN om hållbar utveckling

Helsingfors vill vara en föregångare för lokalt genomförande av globalt ansvar och fattade i september 2018 beslut om att som andra stad i världen, efter New York, och första stad i Europa utfästa sig att frivilligt lämna rapport till FN om verkställandet av målen för hållbar utveckling.

Helsingfors öppnar Finlands EU-ordförandeskap med sommarfest vid Tölöviken

Helsingfors är huvudscenen för Finlands EU-ordförandeskap från juli till december 2019.
De möten som ordnas i Finland hålls huvudsakligen på Finlandiahuset. Öppningen av ordförandeskapet firas den 8 juli med ett öppet sommarevenemang på Medborgartorget och i Tölöviksparken. På invigningen är det möjligt att uppleva den finska sommardagen som bäst.