Deklaration från Helsinki Impact Conference 2019: Helsingfors, Tallinn och Stockholm sporrar till lösning av globala utmaningar

Helsingfors bjöd in andra städer och samarbetspartner till systematisk och snabb verksamhet för att lösa globala utmaningar. En gemensam deklaration undertecknades den 10 oktober 2019 som avslutning på Helsinki Impact Conference i Helsingfors.

Svara på enkäten: Hur fungerande är Helsingfors som bostadsort?

Helsingfors har som mål att vara världens bäst fungerande stad. Genom en kort enkät vill Helsingfors stad samla in erfarenheter från invånarna om hur det känns att bo och leva i Helsingfors. Hur smidig är vardagen här?

Helsingfors kallar städer att lösa globala problem tillsammans

Helsinki Impact Conference hämtar denna vecka en stor skara beslutsfattare, forskare och stadspolitiska opinionsbildare intresserade av stadsutvecklingen till Helsingfors Musikhus. Helsingfors stad vill i egenskap av värd sätta fart på samarbetet mellan städer som är nödvändigt för att kunna lösa globala problem och förtäta den europeiska gemenskapen.