Framgångsrikt första år för Helsingfors centrumbibliotek Ode

Den 5 december fyller Helsingfors centrumbibliotek Ode ett år. Det första året för Ode som öppnades den 5 december 2018 har varit en framgång. Det beräknade besökarantalet har redan överskridits med råge. Under året har Ode också fått ta emot flera olika pris och det har också fått mycket positiv feedback från allmänheten.

Första OmaStadi omröstningen var en succé

OmaStadis omröstningsfas avslutades i slutet av oktober. Sammanlagt 69 284 registrerade personer deltog. Sammanlagt 49 705 personer röstade. Valdeltagandet steg till nästan åtta procent. Det var fråga om den största elektroniska omröstningen någonsin som ordnats inom den offentliga sektorn i Finland.

Helsingforsbiennalen 2020 offentliggör de första konstnärerna

Det centrala temat för Helsingforsbiennalen 2020 är ömsesidigt beroende: varje handling påverkar en annan handling och skapar en helhet. I Helsingforsbiennalen på Skanslandet deltar ca 35 internationella konstnärer eller konstnärsgrupper från Finland och övriga världen.