Helsingfors rörliga flerspråkiga coronarådgivare

I fortsättningen kommer coronarådgivningen att bli allt synligare i gatubilden. I novem-ber inleder flerspråkiga coronarådgivare arbetet i Helsingfors. Coronarådgivarna rör sig till exempel på köpcenter, bibliotek, förortsstationer, ungdomsgårdar och läroanstalter.

I fortsättningen kommer coronarådgivningen att bli allt synligare i gatubilden. I november inleder flerspråkiga coronarådgivare arbetet i Helsingfors. Coronarådgivarna rör sig till exempel på köpcenter, bibliotek, förortsstationer, ungdomsgårdar och läroanstalter. Coronarådgivarna ger information och råd om coronaviruset och styr vid behov till social- och hälsovårdstjänster. Rådgivn... Läs mera »

Betydande tilläggsfinansiering för anskaffning av digitala medier för barn och unga till de allmänna biblioteken

Av riksdagens tilläggsbudget som utarbetades på grund av coronaepidemin beviljas ett anslag på 800 000 euro till de allmänna bibliotekens anskaffningar av nationella digitala medier. Summan kommer att användas för att skaffa elektroniska material för barn och unga. I det riksomfattande projektet som startats i och med anslaget vill man främja läsförmågan, skapa fler olika slags inlärningsmöjligheter och minska olikvärdigheten.

Av riksdagens tilläggsbudget som utarbetades på grund av coronaepidemin beviljas ett anslag på 800 000 euro till de allmänna bibliotekens anskaffningar av nationella digitala medier. Summan kommer att användas för att skaffa elektroniska material för barn och unga. I det riksomfattande projektet som startats i och med anslaget vill man främja läsförmågan, skapa fler olika slags inlärn... Läs mera »

Ny modell för hälso- och sjukvårdstjänsterna för personer med utvecklingsstörning utvecklas – svara på enkät och påverka!

Hälsovårdstjänsterna och servicekedjorna för personer med utvecklingsstörning utvecklas i Nyland. Målet med utvecklingsarbetet är sömlösa vårdstigar, ett fungerande samarbete mellan olika instanser och att tjänsterna motsvarar behov som utvecklingsstörda personer har.

Hälsovårdstjänsterna och servicekedjorna för personer med utvecklingsstörning utvecklas i Nyland. Målet med utvecklingsarbetet är sömlösa vårdstigar, ett fungerande samarbete mellan olika instanser och att tjänsterna motsvarar behov som utvecklingsstörda personer har.  Läs mera »

Delta i paneldiskussion om att sysselsätta personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra 17.11

Helsingfors stad försöker hitta metoder för att sysselsätta personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra inom staden. God praxis och metoder för att identifiera och avlägsna strukturella hinder delges i en gemensam paneldiskussion för städerna i huvudstadsregionen tisdagen den 17 november.

Helsingfors stad försöker hitta metoder för att sysselsätta personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra inom staden. God praxis och metoder för att identifiera och avlägsna strukturella hinder delges i en gemensam paneldiskussion för städerna i huvudstadsregionen tisdagen den 17 november. Läs mera »

Ett nytt BM-program styr boendet och markanvändningen i Helsingfors under de kommande fyra åren

Helsingfors mål för bostadsproduktionen stiger med tusen bostäder 2023. Betydelsen av kompletteringsbyggande betonas i och med att stadsförnyelsen ger tre bostadsområden ny livskraft. Hitas-systemet kommer att ersättas med en ny modell för rimligt prissatta ägarbostäder.

Helsingforsmål för bostadsproduktionen stiger med tusen bostäder 2023. Betydelsen avkompletteringsbyggande betonas i och med att stadsförnyelsen ger tre bostadsområdenny livskraft. Hitas-systemet kommer att ersättas med en ny modell för rimligtprissatta ägarbostäder. Läs mera »

Tio europeiska lag från hundratals förslag till finalen i utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge

Tio lag har valts ut till slutfasen av utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge. De utvalda teamen betonar internationalitet och tvärvetenskaplighet. Bland finalistlösningarna finns det många olika typer av förslag på hur Helsingfors kan bli av med användningen av kol i värmeproduktion på ett så hållbart sätt som möjligt innan år 2029. Till näst går tävlingen vidare mot samutvecklingsfasen.

Tio lag har valts ut till slutfasen av utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge. De utvalda teamen betonar internationalitet och tvärvetenskaplighet. Bland finalistlösningarna finns det många olika typer av förslag på hur Helsingfors kan bli av med användningen av kol i värmeproduktion på ett så hållbart sätt som möjligt innan år 2029. Till näst går tävlingen vidare mot samutveckl... Läs mera »

Helsingfors har på nytt öppnat en telefonrådgivning som rör skolgång

Vårdnadshavarna kan exempelvis ställa frågor som rör skolgången i en situation där barnet har exponerats för corona och har övergått till att studera på distans.

Helsingfors har på nytt öppnat en telefonrådgivning som svarar på frågor om skolgång i staden. Vårdnadshavarna kan exempelvis ställa frågor som rör skolgången i en situation där barnet har exponerats för corona och har övergått till att studera på distans. Läs mera »

Genomförandeprogrammet för boende och markanvändning 2020 i Helsingfors stadsfullmäktige den 11 november

Stadsfullmäktige sammanträder den 11 november kl. 18. Ledamöterna kan delta i sammanträdet på plats i salen eller genom fjärruppkoppling. På agendan finns bland annat genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 och ett antal fullmäktigemotioner. Fullmäktige fattar dessutom beslut om nästa års inkomst- och fastighetsskattesatser.

Stadsfullmäktige sammanträder den 11 november kl. 18. Ledamöterna kan delta i sammanträdet på plats i salen eller genom fjärruppkoppling. På agendan finns bland annat genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 och en detaljplaneändring för Värmegränden 6 i Åggelby. Fullmäktige fattar dessutom beslut om nästa års inkomst- och fastighetsskattesatser.... Läs mera »

Helsingfors eftersträvar en innovativ grön återupplivning – ”Vi kan erbjuda projekt vars resultat hela Finland kan dra nytta av”

Helsingfors bereder sina förslag för regeringens program för hållbar tillväxt, för vilket EU beviljar 2,3 miljarder euro i finansiering. Målet är att finansieringen ska allokeras så att den påskyndar en grön strukturförändring i ekonomin och en digital övergång samt stöder utvecklingen av innovativa och effektivare offentliga tjänster.

Aktuellt

Helsingfors rörliga flerspråkiga coronarådgivare

I fortsättningen kommer coronarådgivningen att bli allt synligare i gatubilden. I novem...

Gott om OmaStadi-idéer från stadsborna – motion och natur betonas i idéernas teman

Insamlingen av idéer genom Helsingfors deltagande budgetering, d.v.s. OmaStadi avslutad...

Betydande tilläggsfinansiering för anskaffning av digitala medier för barn och unga till de allmänna biblioteken

Av riksdagens tilläggsbudget som utarbetades på grund av coronaepidemin beviljas ett an...

Ny modell för hälso- och sjukvårdstjänsterna för personer med utvecklingsstörning utvecklas – svara på enkät och påverka!

Hälsovårdstjänsterna och servicekedjorna för personer med utvecklingsstörning utvecklas...