Servicecentralen Helsingfors och småbarnspedagogiken vid Helsingfors stad har vunnit det finska mästerskapet Luomu SM i användningen av ekologiska livsmedel i serien för stora offentliga matserviceproducenter.

År 2018 var 17,89 procent av anskaffningarna av livsmedel för Helsingfors daghem ekologiska.

Servicecentralen Helsingfors daghemskök ligger på steg fyra i ekoprogrammet Portaat luomuun med sex steg. Programmet riktar sig till yrkeskök. Den uppnådda nivån och stadens riktlinjer avgör hur stor andelen ekologisk mat är på de veckovisa matsedlarna. Ekologiska produkter som regelbundet serveras daghemsbarnen är bland annat gröt och välling, fettfri mjölk och surmjölk, tofu, naturell yoghurt och en del av den frukt som serveras som efterrätt. År 2018 användes cirka 685 000 kilo ekologiska livsmedel på Helsingfors daghem.

– Vi tillreder inemot 60 000 portioner i 320 daghem varje dag och på grund av de stora produktionsmängderna är det inte så enkelt att få tag på ekologiska produkter. Vid anskaffning av livsmedel ska man dessutom beakta pris, om livsmedlen är lämpliga att användas på verksamhetsställena och ansvarsaspekter. Förra hösten gick vi – i samarbete med fostrans- och utbildningssektorn – igenom vårt urval av ekologisk mat till följd av kundrespons. Då introducerades bland annat fettfri ekologisk mjölk som en nyhet bland daghemmens ekologiska mat. Det är fint att det arbete som vi utfört i syfte att införa mer ekologisk mat bär frukt, gläder sig Eeva Saarinen, som är utvecklingschef vid produktionsplaneringen och -styrningen av mångservicen på Servicecentralen Helsingfors.

Matservicen för småbarnspedagogiken vid Helsingfors stad ordnas av fostrans- och utbildningssektorn och samarbetet med serviceproducenterna för att bland annat utveckla matsedlarna är fortlöpande.

– Måltiderna är en viktig del av småbarnspedagogiken. Vi lyssnar lyhört på våra kunder, dvs. barnen och deras föräldrar. Barnens föräldrar har givit god respons om daghemsmaten och uppskattar ekologisk mat, berättar Sirpa Jalovaara, som är sakkunnig inom matservice vid fostrans- och utbildningssektorn.

På stadens daghem, där Servicecentralen Helsingfors står för produktionen av matservicen, har man använt ekologiska livsmedel ända sedan år 2012. Det finska mästerskapet är ett viktigt erkännande av det långsiktiga arbete som har utförts för att ekologisk mat ska kunna serveras på daghem i Helsingfors. Arbetet med att öka andelen ekologisk mat på matsedlarna fortsätter.

– Användningen av ekologiska livsmedel är en del av det arbete med ansvarsfrågor som utförs av matservicen inom småbarnspedagogiken – ett arbete som också personalen inom småbarnspedagogiken deltar i på daglig basis. Vi vill öka barnens respekt för mat och deras kännedom om livsmedelskedjan och olika råvaror med hjälp av olika aktiviteter, såsom till exempel avsmakningar av olika slag, utflykter till torg och närliggande lantbruk samt matrelaterade historier eller informationsinslag om matens ursprung, klargör Jalovaara.

Tävlingen i användningen av ekologisk mat är en del av verksamheten kring programmet Stegen till ekologisk mat: man söker efter offentliga producenter av matservice och privata restauranger som använder mest ekologiska livsmedel. I tävlingen räknar man ut den procentuella andelen ekologiska livsmedel av den totala mängden använda livsmedel. Det är fjärde gången Helsingfors daghem och Servicecentralen Helsingfors vinner serien för offentliga serviceproducenter.

Ekologisk mat är ett aktuellt ämne i Helsingfors också nästa vecka, då man i Servicecentralen Helsingfors skolrestauranger firar veckan för närproducerad och ekologisk mat och daghemmen har skörd som tema.

 

 

På bilden Sirpa Jalovaara, sakkunnig inom matservice vid fostrans- och utbildningssektorn, och Susanna Immonen, planerare vid Servicecentralen Helsingfors.