Finlands EU-ordförandeskap, som börjar idag, för med sig mycket internationell synlighet för Helsingfors. Konferensgästerna som kommer till Helsingfors får uppleva stadens hållbara vardagslösningar. Dessutom inbjuds konferensgästerna till att njuta av upplevelserna kring Tölöviken.

- Helsingfors är den europeiska föregångaren inom hållbar urban utveckling, och även under EU-ordförandeskapet vill vi lyfta fram lösningar som inte bara är miljövänliga och energisnåla, utan också baserade på invånarnas välfärd, jämlikhet och goda vardag, poängterar borgmästare Jan Vapaavuori

- Världens bäst fungerande stad erbjuder EU:s konferenser och konferensgäster trygga, smidiga och fungerande ramar för mötena samt en attraktiv stadskultur, närliggande natur och finska upplevelser. Detta vill vi också visa upp för konferensgästerna.

Tölöviken är konferensgästernas stora scen

Alla möten under Finlands EU-ordförandeskap hålls i Helsingfors, inom ramen för hållbara mötesarrangemang. Huvudstaden väntas få besök av ungefär 20 000 konferensgäster och cirka 1 000 representanter för utländska medier.

Eftersom de flesta mötena hålls på Finlandiahuset kommer gästerna att tillbringa en stor del av sin tid på området kring Tölöviken. Tillsammans med övriga aktörer har Helsingfors satsat på att skapa ett intressant utbud av upplevelser i Tölöviken, där den urbana stadens puls möter naturens lugn.

Ordförandeskapet inleds med en folkfest i parken, Sommardag vid Tölöviken, den 8 juli. Festens utbud är rikligt: må bra-program med gympa till levande musik i takt med Waltari och dans, miljöprogram i form av ett escape room med avfallstema och det enorma konstverket Plastic Mama.

Det finns också mycket sommarprogram för barnen, uppträdanden och verkstäder. Kvällen kulminerar i öppningen av Helsinki Cup. Minstingarnas fotbollsmatcher kan följas framför Finlandiahuset redan från och med morgonen.

Från och med slutet av juli till och med senhösten finns det en Helsingfors-container på Tölövikens strand, där man får info om området. Från containern kan man även låna böcker samt redskap för motion och spel utomhus. 

Det har gjorts en ny promenadkarta över Tölövikens område inför ordförandeskapet. Ljudpromenaden Drömmarnas Tölöviken, som planerats i samarbete med Sibelius-Akademin, bjuder på en inblick i historiska avlagringar.

Hållbar utveckling i vardagen

Av de europeiska städerna är Helsingfors en föregångare bland annat vad gäller mätningen av FN:s mål för hållbar utveckling. På sajten Signals from Helsinki presenteras Helsingfors hållbara lösningar.

Under höstterminen kommer EU att vara tema för den fenomenbaserade undervisningen i skolorna. I den fenomenbaserade undervisningen stiftar eleverna bekantskap med varierande teman, allt från fred till rättvis handel. Under ordförandeskapets ministerkonferenser finns det en popup-skola i Ode, där gäster och medier får lära känna det finska skolsystemet och undervisningen i Helsingfors skolor.