Helsingfors stads Östersjöutmaning och stadens affärsverk för byggtjänster Stara genomför i sommar ett samarbete med Clewat Oy där man testar farkosten Cleansweep för att tygla nedskräpningen av havet. Cleansweep är en ny typ av farkost och den testas i sommar 23 juni till 3 juli och 21 juli till 31 juli. Med testerna undersöker man farkostens funktionalitet i stävjande av nedskräpningen av havet.


Helsingfors stads Östersjöutmaning och stadens affärsverk för byggtjänster Stara genomför i sommar ett samarbete med Clewat Oy där man testar farkosten Cleansweep för att tygla nedskräpningen av havet. Cleansweep är en ny typ av farkost och den testas  i sommar 23 juni till 3 juli och 21 juli till 31 juli. Med testerna undersöker man farkostens funktionalitet i stävjande av nedskräpningen av havet.

Mängden skräp i havet ökar ständigt. Ifjol samlade Staras farkost Lippo ungefär 80 kubikmeter skräp vid Helsingfors kust. Största delen av det skräp som människorna producerar härstammar från måltider, drickande och tobaksrökning. Skräpet sprids till havet med dagvatten, åar och älvar och med vinden. Mer än 70 procent av det skräp som hamnar i havet är plast. Plast faller långsamt sönder och är farligt för både människor och djur.

Stara sköter underhållet och rengöringen av Helsingfors havsområden. Under sommaren testar Stara farkosten Cleansweeps effektivitet och funktionalitet under ungefär en månad och jämför resultaten med Staras farkost Lippo. Avsikten är att utveckla och effektivera insamlingen av skräp så att man också avlägsnar plastbitar som är små från havsmiljöer.

Clewat Oy har utvecklat farkosten Cleansweep. Farkostens funktionalitet bygger på att man utnyttja havets strömmar. Med hjälp av bommar samlar farkosten ihop skräp som förs till en mynning, i vilken vattenströmmen justeras, så att olika sorters skräp hamnar i farkostens transportörer, och sorteras i olika behållare. Med hjälp av farkosten Cleansweep är det möjligt att samla plastbitar ur havet som är så små att de mäter endast en halv millimeter.

Nya innovationer för att stävja nedskräpningen av havet

Helsingfors stads Östersjöutmaning, som koordinerar frivilligt skydd av Östersjön, startade på våren de snabba försöken. Avsikten är att finna innovativa lösningar för att stävja nedskräpningen i Helsingfors havsområden. Clewat Oy valdes som deltagare i de snabba försöken, så att man ska kunna undersöka hur mycket plastavfall farkosten Cleansweep samlar in och vad plastavfall består av, särskilt i sådana havsområden där renhållningen är mer utmanande. Under sommaren rör sig farkosten Cleansweep i havsområdena kring Fiskehamnen, Gammelstadsviken och Tölöviken. Förutom Clewat Oy deltar Bloft Design Lab, Green House Effect Oy och Biosatama Oy i de snabba försöken. 

Östersjöutmaningen är miljöskyddsverksamhet för Östersjön som Helsingfors och Åbo städer tillsammans koordinerar. I Östersjöutmaningen ingår städernas gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön samt utmaningens partnerskapsnätverk. Fler än 300 organisationer är med i Östersjöutmaningens partnerskapsnätverk och alla organisationer som är intresserade av att skydda Östersjön är välkomna med.

Foto: Clewat Oy.

Aktuellt

Helsingfors utvärderar igen uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål

FN:s medlemsstater avtalade 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den hållbara utveck...

Helsingfors utvärderar igen uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål

FN:s medlemsstater avtalade 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den hållbara utveck...

Det är i städerna som vi vinner eller förlorar klimatkampen – Helsingfors sökte och presenterade lösningar vid Klimathögskolan

Klimatets framtid avgörs i städerna. Vid Klimathögskolan, som ordnades av staden den 4 ...