I fortsättningen kommer coronarådgivningen att bli allt synligare i gatubilden. I novem-ber inleder flerspråkiga coronarådgivare arbetet i Helsingfors. Coronarådgivarna rör sig till exempel på köpcenter, bibliotek, förortsstationer, ungdomsgårdar och läroanstalter.


I fortsättningen kommer coronarådgivningen att bli allt synligare i gatubilden. I november inleder flerspråkiga coronarådgivare arbetet i Helsingfors. Coronarådgivarna rör sig till exempel på köpcenter, bibliotek, förortsstationer, ungdomsgårdar och läroanstalter.

Coronarådgivarna ger information och råd om coronaviruset och styr vid behov till social- och hälsovårdstjänster. Rådgivning erbjuds på flera olika språk.

Det här är ett försök som pågår fram till årets slut. Till en början kommer coronarådgivarna att röra sig på områden där det förekommit flest smittor. En motsvarande tjänst har testats framgångsrikt i Norge och Sverige.

Samtidigt grundas en rörlig coronatestningsstation. Man vill göra det ännu lättare att söka sig till coronavirustest.

”Vårt mål är att göra allt vi kan för att hålla epidemin under kontroll. Därför söker och testar vi nya sätt att sprida information om coronaviruset och berätta hur vi alla kan förebygga coronavirussmittor”, säger sektorchef Juha Jolkkonen.

Bild: Social— och hälsovård

Aktuellt

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset drog upp nya riktlinjer för begränsningar och rekommendationer inom sitt område

Samordningsgruppen för coronaviruset drog vid sitt möte 26.11.2020 upp riktlinjer för n...

Delta i Internationella handikappdagens morgonevenemang på webben

Internationella handikappdagen firas på webben torsdagen 3.12.2020 klockan 9.00–10.30. ...

Helsingfors stad kommunicerar på flera språk om coronaviruset

Helsingfors stad satsar på tillgängligheten i sin coronakommunikation. Alla stadens anv...