Grundskolan Taivallahden peruskoulu inrättar en pop up-skola i Ode på fredag, den 13. september. Ett av de teman som kommer att behandlas är hur Europeiska unionen syns i vardagen.

På evenemanget, som är öppet för alla, är det möjligt att bekanta sig med bland annat hur det fenomenbaserade lärandet sker i praktiken i grundskolorna.

En del av de verkliga experterna i den finska grundskolan Taivallahden peruskoulu, dvs. lärarna och elever, förevisar vad en period med fenomenbaserat lärande går ut på i praktiken i deras skola på fredag denna vecka i ett utrymme som ligger på första våningen i Ode och som kallas för Maija-salen. Ett av de teman som kommer att behandlas är hur Europeiska unionen syns i vardagen.

Det är möjligt att följa med undervisningen på ort och ställe samt att ställa frågor till lärarna och eleverna på finska eller engelska. Samtidigt kan man till exempel utvidga sitt kunnande i en autentisk inlärningssituation tillsammans med elever som går i årskurs 6 respektive 8.

Pop up-skolan är en autentisk inlärningssituation, i vilken eleven är den som är aktiv och forskar. Läraren handleder eleven i läroprocessen och i att hitta information.

Pop up-skolan är ett av de evenemang som ordnas till följd av EU-ordförandeskapet och hålls samtidigt som Europeiska unionens finansministrar sammanträder i Finlandiahuset.

Pop up-skola i Ode
Maija-salen, första våningen
13 september, kl. 10-14
Centrumbibliotek Ode
Töölöviksgatan 4

Foto: Riku Isohella, Velhot Photography Oy, Team Finland