I december 2018 startade en tvåspåkig verksamhet som kallas Lukulähettilääksi! - Bli en Läskamrat i Helsingfors. Inom ramen för denna har 167 frivilliga Läskamrater redan utbildats. Dessa läser högt för äldre människor i servicecentraler i Helsingfors.

Verksamheten med Läskamrater stöder äldre människors kultur- och läsintresse och skapar förutsättningar för ett rikt och aktivt liv. Lässtunderna arrangeras huvudsakligen i stadens servicecentraler.

Helsingfors stadsbibliotek stöder Läskamraterna genom att ordna träffar för dem i biblioteken, genom att ge tips på böcker som lämpar sig för högläsning och genom att förmedla läsinspiration.

Stadsbiblioteket är också den instans som kombinerar Läskamrater och läsplatser. Biblioteket söker en lämplig läsplats för varje Läskamrat utgående från den frivilligas önskemål. En ny Läskamrat bör gå en kurs i frivilligarbete och delta i åtminstone en träff för Läskamrater anordnad av biblioteket. Största delen av de frivilliga är utbildade av FRK.

”Feedbacken som kommit från de frivilliga har för det mesta varit verkligt positiv. Oftast har orsaken till att bli läskamrat varit ett intresse för läsning, så de frivilliga är vana och ivriga läsare. Många har upplevt att högläsning är ett givande sätt att göra frivilligarbete bland seniorer. Åhörarna och läsarna har blivit vänner, vid sidan av läsningen pratar man och alltmöjligt och skrattar”, berättar projektkoordinator Katja Jokiniemi.

Den positiva feedbacken från de frivilliga och erfarenheterna av lyckade lässtunder har motiverat den personal från Helsingfors stadsbibliotek som är med i projektet. Projektet har fört med sig mycken glädje till åhörarna och goda erfarenheter till de frivilliga.

I projektet deltar fem bibliotek i Helsingfors: Berghälls, Gamlas, Malms, Tölö och Östra centrums bibliotek. Dessutom deltar FRK Helsingfors- och Nylands distrikt, Helsingfors Alzheimerförening, samt ett antal servicecentraler och servicehus runt om i Helsingfors. Projektet stöds av Regionförvaltningsverket.

Läs mer:

Bli en läskamrat