Hälsovårdstjänsterna och servicekedjorna för personer med utvecklingsstörning utvecklas i Nyland. Målet med utvecklingsarbetet är sömlösa vårdstigar, ett fungerande samarbete mellan olika instanser och att tjänsterna motsvarar behov som utvecklingsstörda personer har.


Hälsovårdstjänsterna och servicekedjorna för personer med utvecklingsstörning utvecklas i Nyland. Målet med utvecklingsarbetet är sömlösa vårdstigar, ett fungerande samarbete mellan olika instanser och att tjänsterna motsvarar behov som utvecklingsstörda personer har. 

Modellen utvecklas tillsammans med personer med utvecklingsstörning samt deras närstående. Nu söker vi personer som vill svara på en enkät. Genom enkäten kartlägger vi hälsovårdstjänsternas nuläge. Du kan svara på enkäten till och med 2.12.2020. Det är frivilligt att svara och det finns inga rätta eller fel svar på frågorna. Du svarar anonymt. Svaren hanteras absolut konfidentiellt.

Svara på den elektroniska enkäten här

Delta i utvecklingsarbetet

Om du är intresserad av att delta i utvecklingen av hälsotjänsterna för utvecklingsstörda och vill lämna dina kontaktuppgifter för detta, skriv ett meddelande till Tiina Hännikäinen, tiina.hannikainen@espoo.fi. Ange i meddelandet ditt namn samt ditt telefonnummer. Berätta även om du är myndig och har en utvecklingsstörning, om du är vårdnadshavare till ett minderårigt barn eller om du är en närstående, assistent eller skötare till en person med utvecklingsstörning och sköter ärenden inom hälso- och sjukvården för personen. Skriv i meddelandet att du skickar uppgifterna för att delta i utvecklingen av tjänsterna.

Servicemodellen för personer med utvecklingsstörning utvecklas av kommunerna i Nyland, samkommunerna inom hälsovården samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Även Helsingfors stad är med i utvecklingsarbetet.

Bild: Nathan Anderson / Unsplash

Aktuellt

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset drog upp nya riktlinjer för begränsningar och rekommendationer inom sitt område

Samordningsgruppen för coronaviruset drog vid sitt möte 26.11.2020 upp riktlinjer för n...

Delta i Internationella handikappdagens morgonevenemang på webben

Internationella handikappdagen firas på webben torsdagen 3.12.2020 klockan 9.00–10.30. ...

Helsingfors stad kommunicerar på flera språk om coronaviruset

Helsingfors stad satsar på tillgängligheten i sin coronakommunikation. Alla stadens anv...