Välkommen den 29-30 augusti kl. 10.00-14.00 för att bekanta dig med en pop up-skola i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors.

Grundskolorna Hiidenkiven peruskoulu och Ressun peruskoulu inrättar en två dagar lång pop up-skola i Ode den 29-30 augusti.

På evenemanget, som är öppet för alla, är det möjligt att bekanta sig med bland annat hur det fenomenbaserade lärandet sker i praktiken i grundskolorna. 

En del av de verkliga experterna på de finska grundskolorna Hiidenkiven peruskoulu och Ressun peruskoulu, dvs. lärarna och 50 elever, förevisar vad en period med fenomenbaserat lärande går ut på i praktiken i deras skolor på torsdagen och fredagen denna vecka i ett utrymme som ligger på andra våningen i Ode och som kallas för Kuben.

Ett av de teman som kommer att behandlas är civilisationens uppkomst. Det är möjligt att följa med undervisningen på ort och ställe samt att ställa frågor till lärarna och eleverna på finska eller engelska. Samtidigt kan man till exempel utvidga sitt kunnande i en autentisk inlärningssituation tillsammans med elever som går i årskurserna 5, 6 och 9.

Pop up-skolan är en autentisk inlärningssituation, i vilken eleven är den som är aktiv och forskar. Läraren handleder eleven i läroprocessen och i att hitta information.

Centrumbiblioteket Ode