Helsingfors firade ungas påverkningsmöjligheter på Tiivistämö i Södervik den 3 december. Personer som främjat ungdomspåverkan belönades och KrutBudgetens fördelning av 150 000 euro till objekt som de unga valt presenterades under kvällen.

Det gångna året har varit framgångsrikt beträffande ungdomars påverkningsmöjligheter. Detta noteras också av Helsingfors biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar och Helsingfors biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen som talade på KrutGalan.

Razmyar påpekade att ungdomarnas inkluderande budgetering KrutBudgeten organiserades för sjunde gången och på basen av ungdomarnas utmärkta exempel förverkligades också omröstningen för den inkluderande budgeteringen på stadsnivå för första gången i år.

Pakarinen konstaterar för sin del att Helsingfors ungdomsråds färdigheter och inflytande har ökat avsevärt under de senaste åren. Hon underströk också betydelsen av ungdomsrådets samt elev- och studentkårers expertis för utvecklingen av stadens tjänster.

Helsingfors ungdomsråd 2020-21

Galan kulminerade i att ungdomsrådets valresultat offentliggjordes. Ungdomsrådet fick nu för första gången 30 representanter för en period på två år. I ungdomsrådets val gavs totalt 9396 röster och röstningsprocenten var 35,4%. Röstberättigade var alla under åren 2002-2006 födda helsingforsbor. 

Pengar till bland annat miljön, åtgärder mot grooming och ungas evenemang

KrutBudgetens fördelning av 150 000 euro till objekt som de unga valt och gjort uppslag till offentliggjordes under galan. I temana betonades ungas självbestämmanderätt och olika klimatteman. Stöd fick till exempel kampanjen mot grooming MITÄ JOS SUN MUTSIS NÄKIS (Tänk om din morsa såg), kampanjen Nuorten omat rajat ja turvallisuus (Ungas egna gränser och säkerhet) som stärker ungas resurser och säkerhetskunskaper samt kampanjen Itämeri puhtaaksi (Rena Östersjön) som de unga planerat. Stöd fick dessutom flera evenemang för unga.

Under KrutGalan belönades också 12 skolor och läroinrättningar för utmärkt röstningsaktivitet. Skolors och läroinrättningars elever deltog i omröstningarna för KrutBudgeten, OmaStadi och Helsingfors ungdomsråd. OmaStadi var den största elektroniska omröstningen någonsin som ordnats inom den offentliga sektorn i Finland och röstningsprocenten var ca 8 %, men i skolor och läroinrättningar steg den till 31 %.

Läs mer

Krut - Helsingforsungdomarnas system för påverkan

Aktuellt

Helsingfors rörliga flerspråkiga coronarådgivare

I fortsättningen kommer coronarådgivningen att bli allt synligare i gatubilden. I novem...

Gott om OmaStadi-idéer från stadsborna – motion och natur betonas i idéernas teman

Insamlingen av idéer genom Helsingfors deltagande budgetering, d.v.s. OmaStadi avslutad...

Betydande tilläggsfinansiering för anskaffning av digitala medier för barn och unga till de allmänna biblioteken

Av riksdagens tilläggsbudget som utarbetades på grund av coronaepidemin beviljas ett an...

Ny modell för hälso- och sjukvårdstjänsterna för personer med utvecklingsstörning utvecklas – svara på enkät och påverka!

Hälsovårdstjänsterna och servicekedjorna för personer med utvecklingsstörning utvecklas...