Res jorden runt vid Tölöviken

Det är 2,2 km runt Tölöviken och jordens omkrets är ca 40 000 km - det vill säga 18 182 gånger Tölövikens omkrets. Välkommen på en gemensam jordenruntresa och att motionera för ett gemensamt ändamål för Östersjön!