Kom och bekanta dig med det fenomenbaserade lärandet i pop up-skola i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors.

I höst är alla välkomna till pop up-skolan i centrumbiblioteket Ode i Helsingofr. Pop up-skolan organiseras sex gånger från augusti till december. 

På evenemanget, som är öppet för alla, är det möjligt att bekanta sig med bland annat hur det fenomenbaserade lärandet sker i praktiken i grundskolorna. 

Det är möjligt att följa med undervisningen på ort och ställe samt att ställa frågor till lärarna och eleverna. Samtidigt kan man till exempel utvidga sitt kunnande i en autentisk inlärningssituation tillsammans med elever.

Pop up-skolan är en autentisk inlärningssituation, i vilken eleven är den som är aktiv och forskar. Läraren handleder eleven i läroprocessen och i att hitta information.

Pop up-skolan i Ode
Töölönlahdenkatu 4
2. våningen, Kuutio 
https://www.oodihelsinki.fi

Preliminär tidtabellen
29-30 augusti, kl. 10-14
13 september, kl. 10-14
24 september, kl. 10-14
14-16 oktober, kl. 10-14
5 december, kl. 10-14
9 -11 december, kl. 10-14