Det är 2,2 km runt Tölöviken och jordens omkrets är ca 40 000 km - det vill säga 18 182 gånger Tölövikens omkrets. Välkommen på en gemensam jordenruntresa och att motionera för ett gemensamt ändamål för Östersjön!

Spring, jogga eller promenera – om det under ett halvår samlas in tillräckligt med kilometer bland dem som går runt Tölöviken, donerar Helsingfors 50 000 euro för att skydda Östersjön från plastskräp.

Så här deltar du

  1. Starta din tölöviksrunda där du vill. Om du går hela varvet runt ska du stämpla på tre olika ställen. Om du bara går en del ska du stämpla två gånger. Stämplingarna är i Tölöviksparken, Hesperiaparken och motionsstället i Fågelsången.
  2. Du kan använda följande NFC-kort för stämplingen: HRT-resekortet, passerkort och elektroniska nyckar för flera byråer, många smarttelefoner och chipförsedda bankkort. Om du inte har ett kort som duger, be om hjälp från Helsingfors-containern vid Tölöviken.
  3. Följ med den gemensamma promenaden här.

Det är tryggt att stämpla sig på rutten, läsaren samlar inte in personuppgifter eller andra uppgifter och man behöver inget lösenord. Läsaren debiterar heller inget från ditt bankkonto eller resekort.

Välkommen på en gemensam jordenruntresa!