Aktuellt

Helsingfors utlyste klimatnödläge

Klimatförändringen är den största utmaningen i vår tid. Helsingfors stad har utlyst kli...

Ny servicerådgivning inom fostran och utbildning har öppnats för internationella familjer

Fostrans- och utbildningssektorn har öppnat en ny servicerådgivning som kompletterar de...

Helsingfors första högeffektladdare för elbilar finns i Södervik

Helsingfors har Finlands mest omfattande laddningsnätverk. Och nu har huvudstadens förs...

Helsingfors utvärderar igen uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål

FN:s medlemsstater avtalade 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den hållbara utveck...