Biblioteken är grundläggande för den finländska jämställdheten och bildningen. Det allmänna biblioteket är den mest använda och älskade kulturtjänsten i Finland. Finländarna är kända som biblioteksfolk och Finland som läskunnighetens toppland i världen.

Förutom böckerna är biblioteken konkreta bevis på jämställdhet, demokrati och öppenhet: på biblioteket har vem som helst åtkomsten till källan för informationen. Detta stöds också av Finlands bibliotekslag.

Helsingfors stadsbibliotek har 37 filialbibliotek runt om i staden

Utöver detta cirkulerar två biblioteksbussar på de områden i staden där det inte finns ett eget närbibliotek. Biblioteket förvaltar även tio institutionsbibliotek och erbjuder hemservice för dem som inte på egen hand kan besöka biblioteket.

Helsingfors bibliotek är en del av huvudstadsregionens kommuners Helmet-biblioteksnätverk dit även Esbo, Grankulla och Vanda stadsbibliotek hör. Som kund i Helmetbiblioteken kan en helsingforsbo använda sig av alla Helmetbibliotekens tjänster: invånarna i huvudstadsregionen har till sitt förfogande bland annat 3,4 miljoner verk och det största e-biblioteket i Norden.

Helmets e-bibliotek fungerar dygnet runt och erbjuder tusentals elektroniska böcker, ljudböcker, tidningar, musik, webbkurser samt databaser. E-biblioteket kan också användas med en smarttelefon.

Alla bibliotekens grundtjänster är avgiftsfria. Vem som helst med en adress i Finland kan få ett bibliotekskort och de medföljande tjänsterna.

Centrumbiblioteket Ode är framtidens bibliotek

Finlands allmänna bibliotek fick ett nytt flaggskepp när centrumbiblioteket Ode öppnades för allmänheten i december 2018. Ode är den nya tidens bibliotek, där de traditionella bibliotekstjänsterna förenas med framtidens bibliotekstjänster.

Odes nedre våning är reserverad för evenemang och möten mellan människor. Odes mellersta våning är ett utrymme för aktiviteter och inlärning: där kan man bland annat utveckla sina digitala kunskaper, sy och skriva ut affischer, använda 3D-utskrivare eller musikstudion, ha spelevenemang eller matkurser samt studera i den tysta läsesalen. Den högsta våningen är läsarnas bokhimmel med en samling på 100 000 böcker, ett familjebibliotek samt fantastiska vyer över Helsingfors.

Biblioteket planerades på ett inkluderande sätt med såväl stadsborna som yrkespersoner inom olika branscher. Centrumbiblioteket var även en Finlands självständighets 100-årsjubileumsgåva till Finlands folk: staten finansierade en tredjedel av byggkostnaderna. Bibliotekets uppseendeväckande arkitektur planerades av ALA arkkitehdit.

Förutom Helsingfors stadsbiblioteks verksamhetsställen har Helsingfors även Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek, Finlands nationalbibliotek, samt Helsingfors universitets bibliotek i Kajsahuset.

Läs mer

Helsingfors centrumbibliotek Ode

National bibliotek

Helsingfors universitets huvudbiblioteket Kajsahuset