Helsingfors vision är att vara den bäst fungerande smarta staden i världen. Helsingfors ger fart åt utvecklingen av den smarta staden genom att göra nya teknologier, verksamhetsmodeller och öppningar tillgängliga för stadsgemenskapen. De smarta och digitala lösningarna är oftast klimatvänliga och stödjer den hållbara stadsutvecklingen.

Helsingfors riktar som innovativ vägvisare sin blick djärvt mot framtiden. När den smarta staden utvecklas möjliggör staden fungerande, innovativa och elektroniska tjänster som underlättar människornas vardagliga liv. Det centrala är att öppna processer, data och datasystem samt stadens verksamhetssätt.

Helsingfors är ut i världen känt som ett utvecklingsunderlag där staden, företagen, den vetenskapliga gemenskapen och invånarna tillsammans utvecklar framtidens stad. Helsingfors är särskilt känt för sitt människoorienterade och inkluderande sätt att bygga den smarta staden. Pilotprojekt, försök och gemensam utveckling skapar smarta lösningar som underlättar livet och bygger den mest fungerande staden i världen.

Helsingfors var en av de första huvudstäderna i världen som började öppna sina data

Data är framtidens mest värdefulla kapital. Helsingfors styrkor är öppna data och IoT. Helsingfors var en av de första huvudstäderna i världen som började öppna sina data. För tillfället är Helsingfors världens nästavancerade stad när det gäller att öppna sina data strax efter New York.

På tio år har öppna data blivit en etablerad verksamhetsmodell i Helsingfors. Stadens beslut och bakgrundsmaterial är tillgängliga som öppen data. Stadens gränssnitt öppnas hela tiden för att utomstående utvecklare ska kunna använda dem för att göra nya applikationer som underlättar livet och skapa ny affärsverksamhet.

Till den smarta stadens helhet hör bland andra smarta och dubbelriktade energinät, flexibel efterfrågan, förnybar energi, smart trafik samt smart fastighets- och lägenhetsautomation med öppna kommunikationsgränssnitt utan att glömma energieffektivitet och miljövärden.

Hela staden drar nytta av de nya, smarta innovationerna

Målet med den smarta staden är ett ekosystem av tjänster och tjänsteproduktion till nytta för hela stadsgemenskapen, såväl stadsborna, stadsorganisationen, företagen som till exempel utvecklarna. Hela staden drar nytta av de nya innovationerna: stadsborna av de nya elektroniska tjänsterna, utvecklarna av verktygen och gränssnitten och företagen av de nya möjligheterna till affärsverksamhet.

Den smarta staden innebär för stadsborna till exempel aktuell och platsspecifik information om trafiken, miljön och tjänsterna. I en smart stad har stadsborna tillräcklig information till stöd för de vardagliga valen och de kan till exempel i sin egen vardag göra lösningar som är hållbara med tanke på miljön. Målet är en fungerande vardag där teknologin vid behov utnyttjas obemärkt.

I Helsingfors utvecklas konceptet av den smarta staden av Forum Virium Helsinki, och det håller på att genomföras på Fiskehamnens område. Syftet är att utvidga tänkandet enligt konceptet av den smarta staden även till andra områden i Helsingfors.
 

Smarta Fiskehamnen

Människor på bron i Fiskehamnen. Foto: Riku Pihlanto

 

Fiskehamnen är en av Helsingfors före detta hamnar, som byggs till en ny slags smart stad för cirka 20 000 invånare. Fiskehamnen fungerar som modellområde för Helsingfors klimatmål, där man satsar på den hållbara utvecklingen, energibeteende och nyttobruk av avfall.

Fiskehamnen utvecklas flexibelt och genom olika pilotprojekt tillsammans med invånarna, företag, staden och andra aktörer. Målet är att skapa en så resursrik stadsdel att invånarna sparar en timme per dag. Samtidigt uppstår nya stadstjänster och innovationer och ny affärsverksamhet. ICT-teknologi och öppen data stöder uppkomsten av tjänster.

Till exempel en effektiv fjärrkylning, en smart fjärrstyrd transformationsstation, ett feltolerant ringnät, ett omfattande ellager och fastighetens färdigheter för flexibel efterfrågan är steg mot stadsboende enligt den hållbara utvecklingen.
 

 • Smart energinät i Fiskehamnen: HIMA-tjänsten
  Helens Hima är en fjärrstyrningstjänst för hemmet som ger möjlighet att observera hushållets energi- och vattenkonsumtion i realtid samt styra el med hjälp av en applikation via en smarttelefon eller pekplatta.
 • Fiskehamnens smarta sopisar
  Sensorer följer upp när sopkärlen blir fulla och berättar när de ska tömmas.
 • Rörsugning av avfall IMU i Fiskehamnen
  IMU i Fiskehamnen möjliggör att sopbilarna inte behöver åka på området. Gårdarna har luckor dit invånaren tar avfallet. Soporna sugs till avfallsstationen genom underjordiska rör. Blandavfall, bioavfall, papper och småkartong sugs enligt sin typ in i transportröret automatiskt och fartfyllt såsom in i en dammsugare, med en hastighet av 70 km/h.
 • Snabbförsök i det smarta Fiskehamnen
  Det smarta Fiskehamnen har sedan 2014 utvecklats till Helsingfors smartaste stadsdel och samtidigt har skapats nya metoder för att genomföra smarta lösningar. Snabbförsöksprogrammet blev till som ett svar på frågan om hur man kunde skynda på smarta stadsutvecklingen och hur man kunde få företagen och invånarna med till den.

Smart and Clean

Helsingfors uppifrån. Foto: Jussi Hellsten

Den smarta staden vill även vara energiklok och en vän till miljön. Helsingfors bygger därför tillsammans med företag, forskningsinstitutioner och invånarna smarta lösningar för bekämpning av klimatförändringen, som hjälper stadsborna leva ett gott, kolneutralt liv.

Nya slags tjänster för transport, boende och energiproduktion förbättrar livskvaliteten för oss alla samt dämpar klimatförändringen. Helsingfors huvudstadsregion och Lahtis stad fungerar som testunderlag för lösningar som utvecklas i programmet Smart and Clean. De bästa lösningarna skapar framgångsrik affärsverksamhet i Finland och kan skalas upp till den globala nivån.

Målet med programmet är att skapa världens renaste och smartaste stad.

 1. Världens mest lockande utsläppslösa trafik
  Trafiksystemet i Helsingforsregionen är smart, flexibelt och effektivt. Kollektivtrafiken är mer lockande för oss än privatbilismen. De finländska företagen är föregångare som erbjudare av lockande trafiktjänster.
 2. Världens resursklokaste stadsbo
  Stadsbornas och företagens livsmedelsförlust är minimal, byggnaderna och bostäderna är smarta och energieffektiva. Vi använder färdsätt som är förnuftiga med tanke på miljön och oss själva. Detta möjliggörs av de nya konsument-cleantech-lösningarna som utvecklats i huvudstadsregionen och som är unika i världen.
 3. Världens smartaste stadsenergi
  Helsingforsregionens energisystem är effektivt och utsläppslöst. Det möjliggör stadsbornas deltagande och styr oss mot lösningar som är bra för miljön. De smarta lösningarna stödjer människornas och företagens energibesparing. Lösningar som utvecklats i huvudstadsregionen utnyttjas på olika håll i världen.
 4. Världens ledande stad inom den cirkulära ekonomin
  Delningsekonomin, energieffektiviteten och samarbete mellan företagen och stadsborna för att spara i råvaror är vardag. Förnuftigt bruk av resurserna ökar kommunernas och företagens effektivitet och produktivitet. Innovationerna utnyttjas i världens städer, där de förbättrar invånarnas livskvalitet.
 5. Föregångare i miljöpositivt byggande
  Bostadsområdena i Helsingforsregionen är bra för miljön. De producerar mer energi än de förbrukar. Byggandet och reparationsbyggandet ökar välbefinnandet. Lösningar planeras i bostadsområdets, stadsdelens eller stadens omfattning. Tjänster och koncept som utvecklats i städerna exporteras framgångsrikt ut i världen.

Läs mer:

Video: Helsingforsregionen är ett testområde i världsklass för intelligenta och rena lösningar