I framtiden blir städernas roll och betydelse som lösare av globala samhällsutmaningar större. Helsingfors stad vill sätta fart på samarbetet mellan städer som är nödvändigt för att kunna lösa globala problem.

Framtidens globala problem löses i städerna. Helsingfors är ett utmärkt exempel på städernas förmåga att lösa problem: vi tar modigt itu med utmaningar och prövar på nya slags tillvägagångssätt tillsammans med stadsborna.

Helsingfors presenterade sina lösningar för hållbar urban utveckling under Finlands EU-ordförandeskap den 1 juli–den 31 december 2019.

Helsingfors stad inbjöd i oktober 2019 beslutsfattare, forskare och stadspolitiska opinionsbildare intresserade av stadsutvecklingen till Helsinki Impact Conference.

”Städer skapar förutsättningar för en smidig och god vardag. De är vägvisare och ett underlag för framtidens viktigaste lösningar, vare sig det handlar om energiproduktion, utveckling av balanserade stadsdelar eller digitalisering i syfte att förbättra tjänsterna”, påminner Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori som öppnade konferensen.

Konferensen resulterade i att Helsingfors, Stockholms och Tallinns ledning och samarbetsnätverken för de europeiska stads- och metropolområdena Eurocities och Metrex undertecknade en deklaration, genom vilka de förband sig att främja en lösning av de gemensamma globala utmaningarna.

”Att städerna samarbetar och lär sig av varandra är nödvändigt när vi vill hitta lösningar på brännande frågor. Takten för såväl klimatgärningar som byggande av socialt rättvisa städer måste vara snabbare än hittills”, poängterade biträdande borgmästare Anni Sinnemäki, som undertecknade deklarationen för Helsingfors del.

Genom deklarationen förband sig parterna att främja:

  1. Kampen mot klimatförändringen
  2. En mer människonära digital förändring och etisk användning av teknologi
  3. Utveckling av den urbana miljön med hjälp av stads- och områdesplanering
  4. Social jämlikhet och öppnare städer
  5. Städernas roll som innovationsplattformar.

 

Länk till deklarationen:
The future of Europe is made in cities – Helsinki Impact Declaration, Helsinki 10th October 2019

Läs mer

Helsinki Impact Conference 2019