Den smarta trafiken spelar en stor roll i förebyggandet av klimatförändringen: många smarta trafiklösningar främjar en trafik med låga utsläpp eller en helt kolfri trafik.

Helsingfors är en av de bästa städerna för smart trafik

Flexibla försök och nya öppningar har fastställt Helsingfors ställning som en idéledare inom den smarta trafiken och en främsta linjens pilotstad. Det är lätt att genomföra försöken eftersom Finlands lagstiftning möjliggör mångsidiga autonomiska test oberoende av färdsättet. I Finland och i Helsingfors är det enkelt att få tillstånd för test, och växelverkan med myndigheterna är lätt.

Särskilt Helsingfors är känt som födelseorten av konceptet MaaS eller Mobility-as-a-Service. Maas är en av de globalt mest intressanta trafiktrenderna. Stadsborna kan köpa transporten lätt som digital tjänst, vilket underlättar liv utan bil. Maas Global-företagets Whim-tjänst har spritts från Helsingfors till bland andra Storbritannien och Nederländerna.

Utvecklingen av robotbussar och självkörande trafik har gått långt i Helsingfors

Robotbussarna kommer under de närmaste åren även att testas som en del av stadens kollektivtrafik.

Helsingfors första buss som helt går på el började trafikera på våren 2017. Målet är att en tredjedel av huvudstadsregionens bussar 2025 kommer att gå på el. Till stöd för den smarta och elektroniska trafiken piloteras snabbladdning samt ett dubbelriktat laddningsställe som en del av det smarta elnätet.

I Finland och i Helsingfors blir 5G-nät vanligare, och de erbjuder nya möjligheter även för den smarta trafiken. Helsingfors samarbetar aktivt med företag som utvecklar 5G.

Den smarta trafiken utvidgas även till havet. Bland utvecklingsområdena finns till exempel en beställningsapplikation för båtfärder, ett autonomiskt fartyg, automatiserat utbyte av information, en smart fartygsled, distansstyrning av fartyg samt smart hamnslogistik.

Helsingfors har ett eget innovationsföretag som specialiserar på gemensam utveckling av den smarta staden, Forum Virium Helsinki. Innovationerna blir praktik när stadens olika sektorer och företag tar de smarta lösningarna i bruk. När de nya tillvägagångssätten och lösningarna utvecklas och testas i Helsingfors, skapar de även ny affärsverksamhet som kan utvidgas ut i världen.

Läs mer

FinEst Smart Mobility

Video

FinEst Smart Mobility project:
Innovative mobility solutions in a cross-border environment (på engelska)
Lång version: (08:22)
Kort version: (01:46)