Helsingfors attraktionskraft som turiststad växer starkt. I 2019 var Helsingfors en av två städer i EU för European Capital of Smart Tourism. Motiveringarna för titeln är stadens tillgänglighet, det digitala, hållbarheten samt kulturarvet och kreativiteten.

Helsingfors har starkt förbundit sig till hållbar turism 

Helsingfors kompetens för att garantera den hållbara utvecklingen inom turismen har märkts på många håll, och staden delar gärna med sig av god praxis. För att bekämpa utmaningarna kring turismen, såsom klimatförändringen och överturismen, behövs tätt samarbete och informationsutbyte.

I turismen strävar Helsingfors inte efter att öka det absoluta antalet turister utan till att nyttan som dras av den kan stärkas på ett hållbart sätt. En hållbar tillväxt av turismen hjälper förutse eventuella problem och garanterar fungerande tjänster för såväl besökarna som stadsborna.

Think Sustainably hjälper att hitta ansvarsfulla tjänster

Den hållbara turismen främjas i Helsingfors genom att förbättra tjänsterna för besökarna och turisminfrastrukturen samt genom att satsa på äkta, lokala upplevelser. För besökarna utvecklas tjänster med vilka de ännu lättare kan göra ansvarsfulla val.

Den nya tjänsten Think Sustainably, med hjälp av vilken konsumenterna, såväl de lokala invånarna som besökarna, kan söka ansvarsfulla tjänster. Med finns restauranger, logiplatser, aktiviteter och evenemang i stadens vida utbud.

Tjänsten baserar sig på ansvarskriterier som utvecklats tillsammans med lokala intressegrupper och ansvarsexperter. I kriterierna betonas ekologisk hållbarhet och särskilt bekämpningen av klimatförändringen, men även de andra dimensionerna i ekologisk hållbarhet och socialt ansvar har beaktats.

Helsingfors deltog även i den internationella förklaringen av städer för främjande av hållbar turism, som publicerades i mötet av FN:s organ världsturismorganisationen (World Tourism Organization, UNWTO) i april 2019.

Läs mer

European Capitals of Smart Tourism