Helsingfors vill vara världens mest fungerande stad och en vägvisare inom den hållbara stadsutvecklingen i Europa. Under Finlands EU-ordförandeskap syns detta i bland annat fungerande och hållbara mötesarrangemang. Om du vill veta mera, besök Hållbara lösningar på den här sidan eller kontakta oss!

Kontaktuppgifterna för medierna

Helsingfors stad

Johanna Snellman
+358 40 843 0915
johanna.snellman@hel.fi

Jukka Jänönen
+358 400 127147
jukka.janonen@hel.fi

Helsingfors stad
Helsinki marketing

Finlands EU-ordförandeskap
Statsrådets kansli

eu2019.fi
Mer information: media@eu2019.fi