Helsingfors vill vara världens mest fungerande stad och en vägvisare inom den hållbara stadsutvecklingen i Europa. Om du vill veta mera, besök Hållbara lösningar på den här sidan eller kontakta oss!

Kontaktuppgifterna för medierna

Helsingfors stad

Anne Hämäläinen
+358 40 8496065
anne.hamalainen@hel.fi

Jukka Jänönen
+358 400 127147
jukka.janonen@hel.fi

Helsingfors stad
Helsinki marketing