Detta tillgänglighetsutlåtande gäller signalsfromhelsinki.fi och har avfattats 19.9.2019. Tillgänglighetsbedömningen har gjorts genom självvärdering.

Den digitala tjänstens tillgänglighetsstatus

Uppfyller de kritiska kraven på nivå A & AA

Innehåll i den digitala tjänsten som inte är tillgängligt

Möjligt att uppfatta

Rubriker ovanpå bilderna

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

En del av sidornas rubriker, som ligger ovanpå bilderna, uppfyller inte kraven på kontrast.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

Anledning till att kraven inte uppfylls

Vi följer ännu inte lagen

 

Bildernas textmotsvarigheter

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På de finsk- och svenskspråkiga sidorna är en del av bildernas textmotsvarigheter engelskspråkiga.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Anledning till att kraven inte uppfylls

Vi följer ännu inte lagen

Märkte du en tillgänglighetsbrist?

Berätta den för oss så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen.
Ge respons om tillgängligheten genom att fylla i detta digitala formulär 

Tillsynsmyndighet

Börja med att ge respons till den instans som upprätthåller sajten om du märker tillgänglighetsproblem där. Svarstiden kan vara uppemot 14 dagar. Om du är missnöjd med svaret eller om du inte alls har fått svar inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelar detaljerat på sina webbsidor hur man går till väga för att lämna in ett klagomål och hur det handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet@rfv.fi
tfn 0295 016 000 (växeln)